Top 10 similar words or synonyms for ולתקן

ולבחון    0.788482

ולשחזר    0.773666

ולשנות    0.766326

ולבדוק    0.758494

ולנתח    0.740198

ולהגדיר    0.731334

ולפרש    0.731203

ולהוריד    0.729192

ולעדכן    0.721251

ולגלות    0.715837

Top 30 analogous words or synonyms for ולתקן

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
ספר תורה אות שנכתבת בפעם אחת כגון ו' אם נפסלה לא מספיק לבטל את צורתה ולתקן, אלא צריך למחוק את האות ולתקן.
קריפטוביוזה להתפתח ולתקן את עצמם.
שליטה עצמית אחד ההיבטים החשובים של ויסות עצמי הוא היכולת לאתר ולתקן טעויות עצמיות.
אשמה (רגש) חרטה והתנצלות בפני הגורם כדי לכפר על ההתנהגות ולתקן את העוול, או הימנעות מהגורם הנפגע.
סופר סת"ם הסופר צריך לכתוב ולתקן ביד ימין, ואם כתב או תיקן ביד שמאל פסול. ואם הוא איטר יד יכתוב ויתקן בשמאל.
אנאפורה בהמשך השיר ישנה אנאפורה נוספת שתפקידה להשלים ולתקן את האנאפורה הראשונה הדוברת מתגברת על הפער בין שתי הארצות באמצעות הזדהותה ותחושת השותפות שלה עם האורנים:
מבדוק לאחר ששארית המים נשאבה מהמבדוק, אנשים יכולים ללכת באזור ולבחון ולתקן את הספינה כנדרש. כאשר מסתיימת העבודה על הספינה, מוצף המבדוק מחדש.
נועה בת 17 נושאים נוספים בהם נוגע הסרט הוא תפקידם של אידאלים בחיי הפרט והחברה ויכולתם של פרטים וקבוצות לשנות ולתקן את החיים הציבוריים והאישיים.
STS-51-I מטרתה הראשונית של משימת STS-51-I הייתה להציב שלושה לוייני תקשורת, ולתקן את לוויין ה-IV-3 שהוכנס למסלולו במשימת STS-41-D באפריל 1985.
האספה המחוקקת ונפילת המלוכה הצרפתית נותר לאספה המחוקקת להשלים את עבודתה של קודמתהּ ולתקן את טעויותיה. בכפוף לדברו של רובספייר, חברי האספה המכוננת הסכימו לא לשבת באספה השנייה.