Top 10 similar words or synonyms for ולשנות

ולתקן    0.766326

ולהגדיר    0.749317

ולעצב    0.740307

ולשפר    0.737053

ולבחון    0.735402

ולהרחיב    0.733519

ולממש    0.716783

ולהתאים    0.716549

ולהציג    0.705684

ולחדש    0.702512

Top 30 analogous words or synonyms for ולשנות

Article Example
ונציה (נפה) ב-2015 הוחלט לבטל את הנפה ולשנות את מעמדה לשל מטרופולין עירוני.
דום למרות זאת, מעריצי המשחק המשיכו לייצר הרחבות אישיות ולשנות את קוד המקור שפורסם ב-1997.
Transact-SQL TSQL מאפשרת לעבוד עם האובייקטים השונים, ליצור ולשנות אותם, להפעיל אותם וכו'.
בל תוסיף ובל תגרע לחכמים, ניתן כוח להוסיף מצוות על התורה ולשנות דינים בשעת הצורך (רק בסנהדרין).
רומא (נפה) בשנת 2015 הוחלט לבטל את הנפה, ולשנות את מעמדה לשל עיר מטרופוליטנית.
Transact-SQL מתייחס ללב ליבה של שפת SQL לגרסאותיה השונות והיא היכולת לשלוף ולשנות נתונים בעזרת פקודות. הפקודות היסודיות הן:
פסיכותרפיה בין-אישית ואכן, מטרתה של הפסיכותרפיה הבין-אישית היא לזהות ולשנות את הגישות השליליות הפנימיות (קוגניטיביות) שבעקבותיהם התפתחו הבעיות של המטופל.
משחק ילדים ולשנות את חוקיו כך שיהיה מבוזר. שינוי חוקים כזה אפשרי בדרך כלל באמצעות הכנסת המושג של משחק חוזר:
ויסות רגשי בגיל הרך ויסות רגשי בגיל הרך מתייחס לכלל התהליכים, הן החיצוניים והן הפנימיים, האחראיים לנהל, להעריך ולשנות את עוצמות התגובות הרגשיות ומשכן.
ורוניקה מארס לאחר שתי עונות בחר יוצר הסדרה לרענן את הסדרה ולשנות את הקונספט, והעונה השלישית בנויה משתי תעלומות ראשיות ומתמשכות.