Top 10 similar words or synonyms for ולנתח

ולהעריך    0.809426

ולהבין    0.798826

ולבחון    0.792603

ולהגדיר    0.781921

ולפרש    0.777862

ולתקן    0.740198

ולתאר    0.736640

ולחקור    0.734065

ולאפיין    0.731733

ולמדוד    0.729257

Top 30 analogous words or synonyms for ולנתח

Article Example
מתנד מבוקר מתח ל-VCO יש מספר מאפיינים אותם צריך להבין ולנתח לפני בחירה בחלופה הטובה ביותר:
בלוג ניתן להבחין בשלוש גישות מרכזיות, שבאמצעותן נוהגים לתאר ולנתח את הבלוגים (הכט,2005):
מידען אתגר המידען הוא לאתר ולקחת מידע גולמי זה, לסדר, להעריך, לארגן ולנתח אותו לרמת מידע תמציתי, ברור, והכי חשוב- מהימן.
גנוגרם גנוגרמים עוזרים לחוקרים להבין תהליכים של צמחים ובעלי חיים שמובילים לקיום של מוטציות שונות ולנתח תהליכים הקשורים להתחדשות והישרדות.
שתן שתן הוא האמצעי העיקרי להפרשת כימיקלים ותרופות מהגוף. ניתן לזהות ולנתח כימיקלים אלה בבדיקת שתן וכך לקבוע אבחנה של הרעלה או נטילה של חומרים כימיים אסורים.
BioShock בשלב מוקדם במשחק, השחקן מקבל מצלמה. בעזרת המצלמה ניתן לצלם אויבים ולנתח אותם, לאחר שניתח את האויב, השחקן זוכה ביתרונות בלחימה מול אויב מאותו סוג.
מידען בנוסף לכלים המהווים מקורות מידע, עשוי המידען להשתמש בכלים המסייעים לו לאתר ולנתח מידע רלוונטי. עובד הידע מסתיע בכלים ממוחשבים למציאת ולניתוח מידע ובכלים לשיתוף פעולה עם אנשים אחרים (Collaboration). דוגמאות לכלים כאלה:
אנליזה נומרית למרות שאנליזה נומרית עושה שימוש באקסיומות, תאוריות והוכחות תאורטיות, היא יכולה להשתמש בתוצאות אמפיריות של חישובי מחשב על מנת לחקור שיטות חדשות ולנתח בעיות. בכך היא ייחודית בהשוואה לתחומי מתמטיקה אחרים.
תרמודינמיקה התרמודינמיקה מנסה להבין ולנתח את התמורות והאנרגיות ה'נסתרות' בחומר, כגון חוֹם ואנטרופיה, תמורות אשר אי אפשר להבחין בהן או למדוד אותן בעזרת התצפיות המקרוסקופיות. בעזרת נתונים מעטים וכלים פשוטים, מעניק ענף זה של הפיזיקה יכולת ניתוח למערכות בהן הוא עוסק.
פרויקט הגנוגרפיה את איסוף המידע מרכזים עשרה מרכזי מחקר מקומיים, אשר באחריות כל אחד מהם להגדיר באזור עליו הוא ממונה מהן האוכלוסיות מהן ילקחו הדגימות, לאסוף את הדגימות עצמן בשטח, ולנתח אותן.