Top 10 similar words or synonyms for ולבחון

ולנתח    0.792603

ולבדוק    0.789397

ולתקן    0.788482

ולהגדיר    0.785152

ולחקור    0.776073

ולהבין    0.745117

ולשנות    0.735402

ולשחזר    0.734868

ולשפר    0.732930

ולהרחיב    0.728801

Top 30 analogous words or synonyms for ולבחון

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
כנס הרצליה ב. להציע ולבחון קווי מדיניות חדשים שיכולים להתאים למציאות ולנסיבות המשתנות ובכך לחזק את החוסן הלאומי.
הקבינט המדיני-ביטחוני על החברים בקבינט להעריך מצבים, להציע חלופות, לקבוע עמדות ולבחון את דרכי הממשלה והצבא.
פרידריך ניטשה על פי ניטשה צריך האדם להשתחרר מהאידאלים והמוסכמות של תקופתו, ולבחון את העולם באופן עצמאי ומשולל אשליות.
עוולת מניעת תמיכה בפרשת שאה התקבלה גישת קרצ'מר לפיה יש לחלק את העוולה לשלושה יסודות ולבחון כל אחד מהם בנפרד:
המרה פונמית-גרפמית בבלשנות הקוגניטיבית נהוג לשער שקיימים מספר אופנים שונים שבהם תהליך ההמרה הפונמית-גרפמית מתרחש (ולבחון השערות אלו בניסויים):
הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה תפקידה של הוועדה הוא "להבטיח את טוהר המידות במינויים הבכירים, ולבחון שמא דבקו פגם או דופי כלשהם במינויים המוצעים".
תפליט פלאורלי קביעת סוג הנוזל מסייעת רבות לאבחנה הסופית ולטיפול. על מנת לקבוע את סוג הנוזל, יש צורך לבצע ניקור פלאורלי ("תורקוצנטזיס") ולבחון מרכיבים שונים בנוזל במעבדה.
ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה תפקידו של המחנה היה לגבש את הגרעין לישיבה, מבחינה נפשית, לימודית וחברתית ולבחון האם אמנם מוכנים החברים למהלך נועז זה של הקמת ישיבה ראשונה מסוגה.
כאב ראש לאחר מכן יש לבדוק את המטופל באופן כללי, ולבחון האם ירד לאחרונה במשקלו, האם קיימות אוושות לבביות, מה מצב הפנים, הצוואר, הראש והגולגולת ולמקם את הכאב.
טיפול קצר מועד ממוקד על פי באלינט בנוסף על המטרות שצוינו לגבי הטופס הראשוני, מטרתו של טופס זה הייתה לתעד ולבחון את התפתחות היחסים בין המטפל הספציפי, לבין המטופל הספציפי. טופס זה כלל: