Top 10 similar words or synonyms for ולבדוק

ולבחון    0.789397

ולתקן    0.758494

ולברר    0.692592

ולשחזר    0.690673

ולהגדיר    0.673993

ולנתח    0.673604

ולהוריד    0.661465

ולשנות    0.651849

ולחשב    0.651329

ולהעריך    0.647713

Top 30 analogous words or synonyms for ולבדוק

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
צמיג יש לצאת מהרכב (לפי כללי הבטיחות ליציאה מהרכב), ולבדוק את סיבת ההתרעה בצמיג.
חניה בתשלום שירות זה מאפשר לפקח חניה לשלוח שאילתא עם מספר הרכב ולבדוק האם החונה אכן הפעיל את שירות החניה.
נפה ריבועית לשם כך אנחנו צריכים לעבור על x מתוך טווח הניפוי, לחשב את formula_85 ולבדוק האם formula_85 חלק מעל B.
ספקנות מדעית על פי גישה מחשבתית זו יש לחקור כל טענה ולבדוק האם הטענה נתמכת על ידי מחקר אמפירי הניתן לשחזור.
הנדסת מבנים לצורכי ניתוח המבנה ההנדסי, ניתן לחשוב על כל חלק במבנה כאחד מהרכיבים (או אלמנטים בלעז) הבאים, ולבדוק אם הוא יכול לעמוד במאמצים שפועלים עליו. אם לא, להחליט אם לחזק אותו, או להחליט שאינו נושא את העומס ולבדוק את המבנה בלעדיו, ולהוסיף אותו כאלמנט אדריכלי - שאינו נושא מאמצים.
הלמה של ברנסייד כאמור, נסתכל על חבורה formula_1 הפועלת על קבוצה formula_2. נרצה לחלק את formula_2 למסלולים (זוהי חלוקה לקבוצות זרות), ולבדוק כמה תורם כל מסלול לסכימה formula_22.
IPSec לחבילות IP אין אבטחה מובנית. לכן, יחסית קל לזייף כתובות של חבילות IP, לשנות את תוכנן, לשדר שוב חבילות שכבר נשלחו ולבדוק את תוכן החבילות.
מבצעי הרבי מחב"ד כמו כן הורה הרבי שיש לבדוק את התפילין פעם בשנה, אם אפשר בחודש אלול, ולבדוק שכתיבתם הייתה על ידי סופר סת"ם ירא שמים.
מרחב כיסוי בפועל, אין צורך לבדוק את נכונות התנאים לכל עקומה סגורה - מספיק למצוא מספר עקומות (לרוב סופי) היוצרות את החבורה, ולבדוק זאת עליהן.
גלוונומטר בנוסף, ניתן בעזרת מכשיר זה לחשב את גודל הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ במקום מסוים, ולבדוק קשרים פיזיקליים שונים.