Top 10 similar words or synonyms for והתרבותיות

והחברתיות    0.806055

והפוליטיות    0.789891

והדתיות    0.770946

והכלכליות    0.760777

התרבותיות    0.745606

והמשפטיות    0.734426

הפילוסופיות    0.731782

המיסטיות    0.725593

והספרותיות    0.723046

התאולוגיות    0.720831

Top 30 analogous words or synonyms for והתרבותיות

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
הטבח בפוסה ארדיאטינה ההשלכות המדיניות והתרבותיות של הטבח במחצבות ארדיאטינה בפרט ומהפעילות של הפשיזם באיטליה מהדהדות עד היום.
אמנת זכויות הילד אמנה בדבר זכויות הילד היא אמנה בינלאומית השואפת לקבוע את זכויותיהם הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות והתרבותיות של ילדים ובני נוער.
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות האמנה מיישמת את מבנה הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות והתרבותיות, עם 53 סעיפים, המחולקים ל-6 חלקים.
המוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח כיום המוזיאון מציג מגוון יצירות היסטוריות ומודרניות של תרבות האסלאם החומרית, ושואף להביא לידיעת הציבור את המסורות האמנותיות והתרבותיות של אזור המזרח התיכון והאסלאם.
יחסי הממלכה המאוחדת-צרפת למרות שבריטניה נכנסה למלחמות הנפוליאוניות כשכוחה מותש, היא יצאה מקונגרס וינה ב-1815 כאחת המעצמות הכלכליות, הצבאיות והתרבותיות המובילות בעולם. צרפת אף היא התאוששה מתבוסתה בווטרלו עד מהרה כדי לתפוס את מקומה על הבמה העולמית.
זהות מינית כמו המושג מין, יש למושג "זהות מינית" שתי משמעויות מובחנות זו מזו. אחת נוגעת להיבטים פיזיולוגיים בלבד, ואילו השנייה נוגעת להיבטים חברתיים ונפשיים, כמו הזהות המגדרית, ההתנהגות המינית והיבטים רגשיים. היבטים אלו מושפעים מהתפיסות החברתיות והתרבותיות.
מאיר יעקב קיסטר כמו כן חשף קיסטר היבטים חשובים במאמצי מוחמד לבסס את נוכחותו המדינית והכלכלית בעיר מדינה. וחקר (בשיתוף עם בנו מנחם קיסטר) גם את נטיותיהם הדתיות והתרבותיות של שבטי היהודים במדינה.
שער הערווה היחס לשער הערווה דומה להתייחסות לשיער בית השחי בכך שבשניהם התגובות החברתיות והתרבותיות נעות בין תענוג לבחילה, בין אם ישנו נוכחות של שער ערווה ובין אם יש היעדרות של שיער זה. בדומה לכל עניין טעון מינית, ישנם אנשים בשני המינים שלהם השקפה חזקה בהתייחס לנושא זה, מבחינה תרבותית.
האוסה (קבוצה אתנית) התכונות החברתיות והתרבותיות של מוסד המשפחה בקרב ההאוסה משקפים את המסגרת הכלכלית-ארגונית של הקבוצה. המאפיין הראשון של מוסד הנישואים בקרב ההאוסה הוא שהנישואים מתקיימים בגיל מוקדם והם בגדר חובה. במקרים בהם אנשים, בעיקר נשים מסרבים להתחתן, החברה מענישה אותם. תקופות הפוריות של הנשים מוגבלות ראשית על יד הוסת וגיל המעבר ושנית על ידי תקופות ההריון וההנקה.
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות חלק 1 באמנה הכולל סעיף אחד מכיר בזכות כל בני האדם להגדרה עצמית הכוללת את הזכות "לקבוע באורח חופשי את מעמדם הפוליטי" ולפעול להגשמת מטרותיהם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות. בחלק זה נכללת הזכות השלילית שלא לשלול מבני אדם אמצעי קיום ומטיל חובה על מדינות המחזיקות טריטוריות לא עצמאיות לפעול ומימוש הגדרתם העצמית.