Top 10 similar words or synonyms for והרחבה

ובניית    0.620631

ושיפוץ    0.619619

והרחבת    0.600973

והרחבתו    0.595230

ושכלול    0.582591

והפעלה    0.581378

ומודרניזציה    0.578773

ובנייה    0.577885

והתאמה    0.573872

ובחינה    0.570059

Top 30 analogous words or synonyms for והרחבה

Article Example
המודל הקליני לניהול מקרה 3. אחזקה והרחבה של רשתות חברתיות -
שלילת התארים מוסיף על כך הרמב"ם פירוש והרחבה:
אירועי מלחמת לבנון השנייה מנגד - החמרה והרחבה במטחי הרקטות על ישראל.
תושיה ביישוב הייתה הרחבה לפני כעשור, והרחבה שנייה מתוכננת בקרוב.
LiveJournal החברה משקיעה כיום בפיתוח והרחבה של מספר שווקים חדשים, בהם סינגפור, בריטניה והודו.
מנוף (יישוב) היישוב מקפיד על ביצוע פרויקטי קליטה והרחבה כל 5 שנים, בכל קליטה כ-25 משפחות.
כיכר חורב הקניון עבר שיפוץ והרחבה, ובשנת 2017 נחנך חלקו החדש של הקניון.
מגדל המים בשכונת עג'מי המבנה שופץ בשנת 2004 בידי חברת עזרה וביצרון, הותקנו בו מדרגות ומעקה חדשים, והרחבה שסביבו רוצפה.
טכניקות התערבות בטיפול בתנועה ההמללה יכולה לשמש כהשלמה, הבהרה והרחבה של התנועה ושל יחסים בקבוצה.
שדה יואב כיום נמצא שדה יואב בתהליכי הפרטה והרחבה קהילתית מתוך מטרה להצעיר את אוכלוסיית הקיבוץ.