Top 10 similar words or synonyms for השליליות

החיוביות    0.846054

ההשפעות    0.783997

הרגשיות    0.776118

הנפשיות    0.766874

הפסיכולוגיות    0.763945

הבריאותיות    0.759629

הסביבתיות    0.759555

הפיזיות    0.756139

ההשלכות    0.746450

והבעיות    0.731947

Top 30 analogous words or synonyms for השליליות

Article Example
ערך ניבוי שלילי ערך הניבוי השלילי מחושב על ידי חלוקת מספר התוצאות השליליות אמיתיות בסך מספר התוצאות השליליות אמיתיות ומספר התוצאות השליליות שגויות.
מיזם אגירת מי נהר הקולורדו התרומות השליליות הן:
זנק הידראולי האפשרויות השליליות אינן מציגות פתרונות פיזיקליים בעלי משמעות, לכן:
ניהול מוניטין רוב ניהול מוניטין מתמקד בהדחקת תוצאות החיפוש השליליות למטה.
ילוד אישה מרבית הביקורות השליליות, היו של נשים שתקפו את הספר:
מי נגר מידור ההשפעות השליליות של מי נגר יכול לבוא בכמה דרכים:
יצר הרע ביהדות, יצר הרע הוא כינוי לנטיותיו השליליות של האדם.
משוואת קליין-גורדון הבעיה השנייה, והמהותית יותר, היא בעיית האנרגיות וההסתברויות השליליות.
מס פיגוביאני ייתכנו מסים סביבתיים שאינם מס "פיגו" ובמקרים אלו בהם מופעל המס על ההשפעות החיצוניות השליליות אך לא מעבירים את הכסף למי שנפגע מכך או שלא מבצעים פעולות לתיקונם של ההשפעות החיצוניות השליליות ולכן העיוות בשוק אינו מתוקן.
טור לורן החלק של הטור שמכיל את החזקות השליליות נקרא החלק העיקרי של הטור.