Top 10 similar words or synonyms for הקולטנים

קולטני    0.868617

האנזימים    0.868610

הרצפטורים    0.866733

קולטנים    0.866198

ההורמונים    0.850730

הנוגדנים    0.843885

רצפטורים    0.841937

הקולטן    0.839150

דופמין    0.825633

הנוירונים    0.816194

Top 30 analogous words or synonyms for הקולטנים

Article Example
קווטיאפין קווטיאפין פועלת בעיקר כאנטגוניסט של הקולטנים הדופאמנינרגים D ו- D, של הקולטנים הסרוטונינרגים 5HTו- 5HT, של הקולטנים האדרנרגים
אגוניסטים לדופמין תרופות ממשפחת האגוניסטים לדופמין הן תרופות שפועלות על הקולטנים של דופמין. את הקולטנים של דופמין מקובל לחלק לשתי קבוצות, קולטנים מסוג D1 וקולטנים מסוג D2. שתי הקבוצות עוברות חלוקה נוספת. בקבוצת הקולטנים D1 קיימים שני קולטנים ואלו הם הקולטנים D1 ו-D5. בקבוצת הקולטנים D2 קיימים שלושה קולטנים ואלו הם הקולטנים D2, D3 ו-D4.
קווטיאפין α ו α, של הקולטנים ההיסטמינרגים H ושל הקולטנים mACh (מוסקרינים).
אריפיפרזול הוא פועל גם כאגוניסט חלקי של הקולטנים הסרוטונרגים 5HT1A ובדומה לתרופות אנטיפסיכוטיות אטיפיות אחרות יש לו פרופיל אנטגוניסטי בנוגע לקולטנים הסרוטונרגים 5HT2A. הוא גם אנטגוניסט של הקולטנים 5HT7 ואגוניסט חלקי של הקולטנים 5HT2C, בשני המקרים תוך זיקה גבוהה כלפיהם.
דוד ולך ואת הקולטנים שלו
דופמין עד כה זוהו חמישה סוגים של קולטני דופמין. הקולטנים מסומנים באות D שאליה מצטרף המספר הרלוונטי. מספור הקולטנים נקבע על ידי סדר הגילוי שלהם.
אריפיפרזול תפוסת הקולטנים D2,D3 היא גבוהה.
קולטן חישה ניתן לסווג את הקולטנים גם לפי המיקום שלהם:
אות (תקשורת) הקולטנים השונים מאפשרים לתאים לזהות אותות מסוגים ספציפיים.
מירקולין ייתכן שמירקולין גם מדכא את הקולטנים של הטעם החמוץ.