Top 10 similar words or synonyms for הטרידה

חיבבו    0.772042

הניא    0.741288

אפיינה    0.734812

דרבנה    0.729386

העריצו    0.728311

הטרידו    0.720743

סיבכה    0.719862

כיבדו    0.717351

הניעה    0.715599

היפנט    0.714547

Top 30 analogous words or synonyms for הטרידה

Article Example
תפילה (יהדות) בעיית השבחים בתפילה הטרידה כבר את חז"ל. במסכת ברכות מסופר: וביתר חריפות במסכת מגילה:
מוסך בעיית חלקי החילוף לכלי רכב הטרידה את היישוב כבר בשנות ה-30, מיסי המכס הגבוהים על יבוא חלקי חילוף היה אחד הגורמים לה.
דילמת אותיפרון דילמת אותיפרון הטרידה פילוסופים ותאולוגים מאז העלה אותה אפלטון לראשונה. שני צדי הדילמה - בעיקר הראשון - נהנו מתומכים, וכמה פילוסופים ניסו למצוא את שביל הזהב ביניהם.
קהיר (אילינוי) בשנים הבאות, פעילות "הכובעים הלבנים" הטרידה והפריעה לשחורים. כמה חברים בתנועה לזכויות האזרח הקימו את החזית המאוחדת של קהיר - ארגון לזכויות אזרח, ובנוסף הקימו גם אגודה שיתופית וכמה כנופיות רחוב.
עופר דיקובסקי ב-1998, מוזיקת הטראנס החלה לצבור פופולריות רבה בישראל והגיעה לממדי קהל של עשרות אלפים. התופעה הטרידה את משטרת ישראל וזו החלה בנקיטת מדיניות נוקשה כלפי סצנת הטראנס ואומניה. דיקובסקי היה בין מובילי המאבק נגד מדיניות זו.
ג'וליוס נייררה פעילותו הפוליטית הטרידה את השלטון הקולוניאליסטי, והוא אולץ לבחור בינה לבין המשך עבודתו כמורה. נייררה בחר בפוליטיקה, והסתובב ברחבי טנגנייקה במטרה לגייס את תמיכתם של הציבור הרחב ושל ראשי השבטים בתנועתו.
מיכה יוסף לבנזון בגיל 15 חלה לבנזון בשחפת, כאביו בשעתו, אך בניגוד אליו, הוא לא החלים מהמחלה. היא הטרידה את גופו והסעירה את נפשו, והוא הרבה לכתוב עליה. לדעת יעקב פיכמן, הבלדה "זיכרון מות" שכתב לחברו קלמן שולמן היא הבלדה המרשימה ביותר שכתב.
משה יצחק בלוך אך בעיקר הטרידה את מנוחתו תוכנית אחת הקשורה לפיתוחה של ארץ ישראל - תוכנית התעלה שתאחד את ים התיכון עם ים סוף, ובתחילת שנות ה-30 החל לעבוד על תוכנית זו, אחרי שישב בספריות מדעיות בברלין, פריז ולונדון ואסף חומר רלוונטי.
יעקב פינקרפלד עוד בשנות לימודיו החל להעניין באמנות יהודית ואסף חומר ציורי, תוכניות, תצלומים ותעודות המפיצות אור על היצירה האמנותית של היהודים בכל הדורות. במיוחד הטרידה אותו הדאגה לשרידי מבנים יהודים בעלי ערך אמנותי בתפוצות הגולה שצפויה להם סכנת הרס ושכחה ובשל כך הפציר בידידם ובמוסדות אחראיים לרכז את החומר המדעי ולשמר את המבנים הכל מקומות היישוב של בני ישראל המשך הדורות.
פולמוס הנאמנות הכפולה שאלת הנאמנות הכפולה שעוררה התנועה הציונית בארצות הברית הטרידה יהודים מזרמים שונים, ונולדה מתוך פולמוס ציבורי פנים-יהודי שהגיע לשיאו בעשור הראשון של המאה ה-20. בלב הפולמוס עמדה טענת מתנגדי הציונות, שראו בציונים אזרחים אמריקנים עם מחויבות קודמת, שנאמנותם לאמריקה הייתה מוטלת בספק.