Top 10 similar words or synonyms for החיידקים

הנגיפים    0.874217

חיידקים    0.858386

חיידקי    0.851991

הנוגדנים    0.848100

ההורמונים    0.820209

מיקרואורגניזמים    0.819654

הטפילים    0.808015

החלבונים    0.808013

האנזימים    0.807019

הפתוגנים    0.804001

Top 30 analogous words or synonyms for החיידקים

Article Example
שפד"ן הגבבה אותה מפרקים החיידקים מכילה ברובה חומרים אורגניים, אותם מפרקים החיידקים ללא קושי, אך יש בה גם רעלנים ומתכות כבדות אותם לא מסוגלים החיידקים לפרק. עקב כך, בתום התהליך מכילים בתוכם חלק מן החיידקים מתכות כבדות.
Chloroflexus חיידקי ה-"Chloroflexus", מהווים יחידה בפני עצמה בעולם החיידקים הפוטוסינתטים: את היחידה הזו מרכיבות הכחוליות, החיידקים הירוקים הגפרתיים, החיידקים הסגולים, ההאלו-בקטריות וה-"Chloroflexus".
חיידקים כל החיידקים זקוקים לאנרגיה לצורך קיומם. לפיכך ניתן למיין בצורה גסה את החיידקים ל-2 קבוצות:
מחלת ליים אזורי התפוצה של החיידקים משתנים. החיידקים מאיימים על מרכזי אוכלוסייה גדולים.
חיידקים כל החיידקים זקוקים למקור פחמן. החיידקים יכולים להשיגו ב-2 דרכים:
פרוביוטיקה מתן תרופות אנטיביוטיות אמנם מחסל את החיידקים מחוללי המחלה, אך באותה שעה גם הורג את אוכלוסיית החיידקים "הטובים" במערכת המעיים. מסיבה זו מומלץ לאלה הנוטלים טיפול אנטיביוטי ממושך לצרוך יוגורט, כדי להחזיר את החיידקים "הטובים" ולשמור על איזון פלורת המעי.
נפלומטר נפלומטר הוא מכשיר לספירת חיידקים על ידי כמות האור המתפזרת על ידי החיידקים בתרחיף. צפיפות החיידקים בתרחיף היא פונקציה של מספרם. קיים יחס ישר בין צפיפות החיידקים לבין גודל הפיזור, קרי ככל שיש יותר חיידקים כך הפיזור יהיה גדול יותר.
חיידקים בעבר נקראו ממלכות החיידקים האמיתיים והחיידקים הקדומים בשם הכולל מונרה (Monera). עד לפני כמה עשרות שנים סווג חלק מהחיידקים כצמחים, חלק כפטריות וחלק כאצות, וממלכת החיידקים לא הייתה קיימת. התגלית שהביאה לסיווגם של החיידקים כיצורים נפרדים היא ההבדל הבסיסי ביותר בין חיידקים ובין שאר היצורים: כל החיידקים (אמיתיים וקדומים) הם פרוקריוטיים, ואילו כל היצורים האחרים הם איקריוטיים (בעלי גרעין).
מתאן החיידקים המייצרים מתאן כחלק מתהליך הפקת האנרגיה בתאיהם נקראים מתאנוגניים. לעומתם, חיידקים מתאנוטרופים צורכים מתאן ומשתמשים בו להפקת אנרגיה בתאיהם. בין שני סוגי החיידקים אין כל קשר.
פרוטוזואה הפרוטוזואות נבדלות מהצמחים, בעלי החיים והפטריות בכך שהן חד תאיות ולא נכללות בממלכת החיידקים מכיוון שלעומתם הן בעלות תא איקריוטי המשוכלל מזה של החיידקים.