Top 10 similar words or synonyms for הזכירו

הזכיר    0.756734

חיבבו    0.753527

אהבו    0.749755

אהדו    0.742263

ציטטו    0.742038

כיבדו    0.741583

תיארו    0.728754

פירשו    0.728262

ייחסו    0.723747

העריצו    0.720217

Top 30 analogous words or synonyms for הזכירו

Article Example
קבר ישי ורות מסורות יהודיות קדומות לא הזכירו את קבריהם של ישי ורות.
משפטי מוסקבה בהיוודע שחלק מהנאשמים הזכירו אותו בהודעות, מיכאיל טומסקי התאבד.
Genie לאחר שהתפרסמה עטיפת האלבום התעוררו המון תגובות שליליות על העטיפה מפני שהמטוס שהיה בתמונה היה מטוס תוצרת יפן, החולצות שלבשו חברות הלהקה הזכירו את חולצות הצבא הנאצי, וכובעיהם של חלק מן הבנות הזכירו את כובעי הצבא האמריקאי.
מלאכת טוחן להלכה- רבי יוסף קארו פסק דין זה בבית יוסף אך לא הזכירו בפסיקותיו בשולחן ערוך.
יהדות אלג'יריה בהשלמות לאותה קינה שחיברו משוררים אחרים הם הזכירו גם קהילות אלג'יראיות נוספות שחרבו, כגון בג'איה:
בית בעל מעון הנביאים האחרונים הזכירו את העיר בנבואותיהם; למשל ירמיהו בנבואת הזעם שנשא על מואב:
עיטם (עיר מקראית) מאוחר יותר, חז"ל הזכירו את עין עיטם, כמקום שהיה קשור באמת מים לבית המקדש בירושלים.
בינה מלאכותית חזקה לאור המצב, חששו החוקרים לתת הבטחות ותחזיות, ולא הזכירו בכלל את הבינה החזקה, מתוך פחד שייחשבו "חולמים משוגעים".
יום טוב מפלייזא הובא בתוספות במספר מקומות, כמו כן הוזכר מספר פעמים בספר הישר. גם רבי קלונימוס בן רבי עובדיה הזכירו.
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה גם מדינות חברות באו"ם שמעולם לא הזכירו את השואה, מיישמות את הקריאה של העצרת הכללית ומקיימות ימי זיכרון לאומיים ב-27 בינואר.