Top 10 similar words or synonyms for הגבילו

צמצמו    0.825407

שיפרו    0.803414

הפחיתו    0.781884

הגביל    0.778945

הגבילה    0.771431

הכפילו    0.770068

הגדילו    0.766850

שהגבילו    0.756580

הרחיבו    0.754117

הגבירו    0.736625

Top 30 analogous words or synonyms for הגבילו

Article Example
קטנה (הלכה) על אף שזכותו של האב לקדשה, חכמים הגבילו הלכה זו ואמרו: .
שליו נודד ממשלת המנדט הבריטי בארץ ישראל וממשלת מצרים בחצי האי סיני הגבילו בחוק את הצייד.
מוקצה התקנה בה הגבילו את טלטולם של "כלים שמלאכתן לאיסור", מיוחסת לנחמיה, כפי שמופיע בפסוק, .
כלי שמלאכתו לאיסור התקנה בה הגבילו את טלטולם של "כלים שמלאכתן לאיסור", מיוחסת לנחמיה, כפי שמופיע בפסוק, .
מלון אהבה בעבר נועדו מלונות האהבה היפניים בעיקר לזוגות לא נשואים, כאשר ההורים הגבילו את החופש המיני.
סומפולנו יהודים ישבו בעיירה מהמאה ה-18. בין השנים 1823 ו-1862 הגבילו הרוסים את התיישבות היהודים בעיירה.
מגילת מקצת מעשי התורה הכת אסרה לקבל בהמות (לצורך קורבנות) ותרומות של נוכרים. לעומת זאת, הפרושים אמנם הגבילו את הדבר, אך התירו במצבים מסוימים.
קרבו ביוני 1941 כבשו הגרמנים את קרבו, הקימו בה יודנראט, הגבילו את תנועת היהודים, וגייסו רבים מהם לעבודות כפייה.
Geni בהתחלה שני סוגי המנויים הראשונים הגבילו גם את מספר בני המשפחה שניתן להוסיף, אך הגבלה זו הוסרה לקראת סוף 2012.
קטנה (הלכה) לאב יש זכויות על בתו הקטנה, בהן הזכות להשיאה, למוכרה לאמה עבריה ואף בעלות ממונית על מעשה ידיה. חז"ל הגבילו וסייגו הלכות אלו. דינים אלו אינם נהוגים היום.