Top 10 similar words or synonyms for gráfico

fotográfico    0.592754

gráfica    0.579015

interactivo    0.555358

renderizado    0.553898

conceptual    0.547445

básico    0.542677

visual    0.541830

procesador    0.539088

informático    0.531633

harmónico    0.525619

Top 30 analogous words or synonyms for gráfico

Article Example
Deseñador gráfico O terceiro papel que se lle asigna (moi diferente dos anteriores), é « presentar » e « promover » (carteis, publicidade) a fin de captar a atención e impor unha mensaxe.
Deseñador gráfico Na actualidade, o deseño gráfico forma parte da cultura e a economía dos países industrializados. Baixo a influencia de presións comerciais e das tecnoloxías de punta, ven a luz novas formas gráficas, mais os deseñadores continúan a ter a súa referencia no pasado; a revolución informática permite gardar as imaxes, reusalas, manipulalas eensamblalas seguindo unha estética contemporánea. O deseño gráfico constitúe así un xeito de lingua na que a gramática estaría indefinida e o vocabulario medraría sen fin.
Humor gráfico En tódolos xornais hai un espazo reservado para o humor gráfico; foron precisamente estes os que favoreceron a grande popularidade que ten. Os xornais acostuman a ter algún humorista que ilustra determinadas noticias, mesmo as máis importantes; nalgúns casos inclúese na sección de Colaboracións co mesmo nivel ca unha columna de opinión.
Humor gráfico A linguaxe humorística utiliza diferentes recursos gráficos e lingüísticos:
Deseñador gráfico Na tradición artística do século XX, un deseñador gráfico é o profesional contratado para preparar a imaxe corporativa dunha empresa ou dun produto visual (anuncio, programa televisivo). Nunha acepción máis actualizada debido ó auxe da informática, é a persoa encargada de manter a aparencia dun sistema (p.ex., un sitio web) dun xeito determinado, que normalmente inclúe o obxectivo de xeración de interese a través da visualización mesma e a facilidade de uso a través da estética.
Deseñador gráfico A súa segunda función cobre o que os especialistan chaman « deseño informativo », ou sexa, « informar » e « instruír », indicando a relación entre varias cousas en termos de dirección, posición ou escala (plano, diagrama, paneis indicadores).
Deseñador gráfico O deseño gráfico ten tres funcións esenciais. Primeiro, « identificar », dicir o que é unha cousa ou indicar de onde provén (logotipo de albergue, carca de albanel, símbolo de editores e impresores, logotipo de empresa, etiqueta de embalaxe).
Humor gráfico O modelo máis habitual é o chiste gráfico, unha viñeta con imaxe e con ou sen texto; tamén poden aparecer varias viñetas seguidas que forman unha tira humorística.
Humor gráfico A súa temática é moi variada e vai dende a simple caricatura que provoca o sorriso a reproducir ou recrear situacións e personaxes da vida deportiva, política e cultural dun país co fin de satirizar.
El Gráfico El Gráfico foi un diario editado en Ferrol en 1932.