Top 10 similar words or synonyms for estiman

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for estiman

Article Example
Lagenorhynchus cruciger Recentes estudos estiman unha poboación de polo menos uns 140.000 exemplares.
Hititas Convén notar que esta tese sobre a orixe dos hititas, sendo a máis común, non ten o aplauso unánime. Así, algúns hititólogos estiman que os hititas entraron en Anatolia polo leste, outros, como Colin Renfrew, estiman mesmo que este pobo é autóctono da Asia Menor e é un descendente das culturas de Çatal Hüyük e dos primeiros cultivadores da rexión.
Criovolcán Algunhas hipóteses estiman có obxecto do cinto de Kuiper Quaoar amosou criovulcanismo no pasado. A radioactividade tamén podería ser outra das fontes de enerxía do criovulcanismo.
LAMP MySQL é un Sistema de Xestión de Bases de Datos (SXBD) relacional, que por tanto utiliza SQL, multithreading (multifío) e multiusuario do que se estiman máis dun millón de instalacións.
Terraformación Prospeccións mineralóxicas estiman a presenza de flúor elemental en gran proporción na composición de Marte, ata 32 ppm da súa masa contra as 19,2 ppm na composición da Terra.
CAPTCHA Os mantedores do CAPTCHA estiman que os sistemas existentes de CAPTCHA representan aproximadamente 150.000 horas de traballo por día, que podería ser batido a través da revisión dos sistemas. Isto representa aproximadamente 75 anos de traballo.
Máxima verosimilitude Ademais, o EMV é invariante fronte a certas transformacións dos datos. En efecto, se formula_13 e formula_14 é unha aplicación bixectiva que non depende dos parámetros que se estiman, entón a función de densidade de Y é
Curaçao Fontes oficiais calculan unha poboación de 135.822 habitantes para o ano 2005. Aínda que algunhas fontes extraoficiais estiman que a poboación da illa de Curaçao debe roldar os 173.400 habitantes para o ano 2006.
La Palma Doutra banda, outros científicos estiman que o que pode suceder é que a zona occidental da illa se fragmente en partes pequenas, como ocorreu en 1949, sen chegar a xerar ningún tsunami.
Débeda pública As condicións nas que un goberno pode vender débeda dependen da solvencia que os mercados estiman que ten. Aínda que as axencias internacionais de cualificación crediticia avalían a súa débeda, son os participantes no mercado os que toman a decisión de adquirila.