Top 10 similar words or synonyms for entendendo

concibe    0.678323

enténdese    0.663153

entende    0.657230

entendida    0.640137

entendía    0.635781

definía    0.630000

definiu    0.621719

entendemos    0.617154

demostra    0.612419

entendido    0.602584

Top 30 analogous words or synonyms for entendendo

Article Example
Urano (mitoloxía) Os neopagáns ofrecen interpretacións máis abstractas á mitoloxía, non entendendo tan literalmente o mito da castración.
Empirismo O obxectivo da ciencia é explicar, entendendo por tal o poder englobar os fenómenos nun marco teórico de leis xerais.
Judith Butler entendendo o discurso de Butler coma un intento eticamente motivado, dirixido máis a unha radicalización de axente da democracia que a un interese feminista.
Principio de indeterminación de Heisenberg onde é a constante de Planck entre 2·π, e entendendo como desviación típica. A primeira formulación refinada de Heisenberg foi
La Cepeda A duracción do perido frío comprende de 7 a 9 meses, entendendo como mes frío aquel no que a temperatura media é menor de 7 °C.
EQUO Galicia Preséntanse coma un novo pulo para a rexeneración política, entendendo que esta só pode chegar a través da propia actuación política.
Cinexética A cinexética é a arte da "caza", entendendo por esta a actividade ou acción en que xeralmente se captura un animal.
Scrippelle A miúdo faise referencia á ""scrippelle teramane"" entendendo o prato de ""scrippelle mbusse"", moi probablemente ligado á dificultade da forma dialectal.
Propiedade emerxente Varios autores opuxéronse á definición da emerxencia como superveniencia, entendendo que a relación entre propiedades primitivas e emerxentes non ten porqué ser univocamente causal:
Hexámetro A cesura máis corrente é a penthemíheres ou penthemímera, chamada así porque vai tras a quinta unidade de medida (entendendo por tal unha longa ou dúas breves); con ela soa xa é correcto é hexámetro: