Top 10 similar words or synonyms for shampláil

súnás    0.842023

aeróg    0.839678

scanta    0.835298

míne    0.835192

raidiseatóip    0.834648

ábhairín    0.834377

gluaisteach    0.833780

ródú    0.833498

haemaglóibin    0.830390

teimhneach    0.828322

Top 30 analogous words or synonyms for shampláil

Article Example
Ráta samplála Deir teoirim shamplála Nyquist–Shannon gur féidir athchumadh foirfe de chomhartha a fháil nuair atá an ráta samplála níos mó ná dhá oiread bandaraon an chomhartha atá á shampláil; nó, ar bhealach eile, go bhfuil minicíocht Nyquist (leath an ráta samplála), níos mó ná bandaraon an chomhartha atá á shampláil. Má úsáidtear rátaí samplála níos ísle, tá an baol ann nach mbeifear in ann an t-eolas ar fad a bhí sa bhunchomhartha a athchumadh sa chomhartha sampláilte.
Poitéinsiméadar Gléas tábhachtach chun difríocht poitéinsil leictrigh a thomhas go cruinn nó a rialú. Cuirtear difríocht poitéinsil atá ar eolas i bhfeidhm ar feadh sreinge fada aonfhoirmí (go minic i lúbanna) le bataire, agus úsáidtear tadhall sleamhnáin chun aon chodán is gá den difríocht iomlán poitéinsil a shampláil. Úsáidtear poitéinsiméadair i gciorcaid leictreonacha, agus mar rialaitheoir fuaime i raidió is gléasanna fuaime eile.
Digitiú I dtarchur is taifeadadh fuaime is físe, tiontú an chomhartha analógaigh (a chódaíonn d'fhuaimthonnta nó gile íomhá) atá ag athrú go leanúnach ina shraith luachanna códaithe uimhriúla. Déantar an bunchomhartha a shampláil ag eatraimh rialta, minic a dhóthain chun na hathruithe sa chomhartha a léiriú, agus sanntar sraith cainníochtaí scoite uimhriúla don luach meandarach. Déantar iad a chur i ngrúpaí (bearta) de chomharthaí simplí air/as, 1/0 (giotáin), atá deacair a dhíchumadh is éasca a ionramháil. Sa ghlacadóir tiontaítear an comhartha digiteach ar ais ina chomhartha leanúnach analógach le léiriú mar fhuaim nó íomhá. Chun mionsonraí míne teilifíse a thaifeadadh is a atáirgeadh, is gá sampláil a dhéanamh 13.5 milliún uair gach soicind (13.5 MHz) le bearta 8 ngiotán chun 256 leibhéal gile a chuimsiú le hard-dílseacht. Maidir le fuaim, is leor an tsampláil a dhéanamh ag 48 kHz, ach is gá bearta 20 giotán chun an scála déine iomlán fuaime a chuimsiú.
Taifeadadh fuaime Athrú fuaime chuig foirm instóráilte, ionas gur féidir í a atáirgeadh níos déanaí. Ar dtús, trí phróiseas fuaimiúil lánmheicniúil a rinneadh é. Taifeadadh an fuaimchomhartha ar chlaiseanna ar shorcóir céarach tar éis an fhuaim a athrú go meicniúil chuig díláithriú scannáin. D'atáirgtí é ansin le gramafón. De réir a chéile le forbairt na leictreonaice, dhéantaí an fhuaim a bhrath le micreafón agus an fuaimchomhartha a thaifeadadh ar chlaiseanna ar dhiosca meicniúil. Dhéantaí an fhuaim a atáirgeadh trí ghlacaire snáthaide i bhfónagraf a dhéanadh gluaisní na snáthaide sa chlais ar an diosca a thrasduchtú le criostal pisileictreach chuig fuaimchomhartha leictreonach is a athrú ar ais ina fhuaim le callaire. Ó na 1980idí tháinig taifeadadh digiteach chun cinn. Déantar an fuaimchomhartha ón micreafón a shampláil ag minicíocht níos mó ná an mhinicíocht fuaime is mó a bhíonn le taifeadadh, agus gach sampla a dhigitiú. Athraítear an fuaimchomhartha ina shraith d'uimhreacha dénartha a stóráiltear i gcuimhne mhaighnéadach (ar théip), optúil (ar dhlúthdhiosca), nó leathsheoltach ríomhaire. Is féidir taifeadadh is atáirgeadh an-chruinn an-dílis a bhaint amach.