Top 10 similar words or synonyms for shantykoar

folksdûnsjen    0.888308

euphonia    0.887767

eensgezindheid    0.883335

darten    0.877126

makkingeaster    0.870744

doarpsrûnte    0.864384

folleybal    0.859654

udiros    0.853406

damklup    0.852899

iisclub    0.846916

Top 30 analogous words or synonyms for shantykoar

Article Example
De Brêgesjongers De Brêgesjongers is in shantykoar út De Pein.
Rolling Home Rolling Home is in folksjongkoar fan sa'n fyftich sjongers út Snits dat yn 1994 stifte waard. Der waard begûn as shantykoar, mar dat gie al gau oer nei it folk sjenre, benammen Keltyske.
De Kromme Knilles De Kromme Knilles is in shantykoar út Akkrum. It koar is oprjochte op 6 novimber 1997. De mear as 20 ‘sjongers’ bringe shanty's en seemanslieteren ûnder lieding fan Piet van den Broeck en wurde begelieden mei akkordeon en lûkharmoanika troch Teake Gras, Sieta Heida, Joke Arends en Jose Jonker.
De Brêgesjongers De oanset ta oprjochting ûntstie by it doarpsfeest fan 1997. Op ien fan de dielnimmende skûtsjes waard doe troch in oar shantykoar songen. In tal doarpsbewenners hawwe doe De Brêgesjongers oprjochte. It koar bestiet yn 2008 út sa'n 25 leden dy't begelieden wurde troch slachwurk en akkordeon.
Sytse van der Werf Spilet geregeldwei yn in kafee foar it Oranje feestkomitee yn Dokkum. Sytse spilet dêr faak 'Hamme Hos' dat goed bekend is yn Dokkum. Der is sels in orkest yn Dokkum nei him neamd. Dit Hamme Hos-orkest bestiet út 55-plussers dy’t graach mei elkoar muzyk meitsje, in soad wille mei elkoar ha en ek gauris optrede. Van der Werf sjongt mei op in cd fan it shantykoar De Admiraliteitssjongers dêr't hy in bysûndere bân mei hat.
Sylkeninginne Al sûnt 1971 wurdt der in Sylkeninginne keazen, sadat yn 2010 al de 40e keninginne bekendmakke waard. Betingst is al dat de keninginne yn Grou wenje moat, jonger as tritich jier, gjin bern en net-troud, leafst hikke en tein yn Fryslân en Frysktalich. De kandidaat-keninginne wurdt yn stilte oansocht, de earste tiid waard it dien troch Sypi van der Duim en Wimmie (Wimke) Terra-van den Berg. De sylkeninginne kiest dan sels in Hofdame. Yn de jierren santich spile it uterlik iepentlik in grutte rol by de ferkiezing. Oare jierren moasten dielnimmers in moadeshow rinne op doarpsplein It Grien en it publyk keas dan de winnaresse. Hjirby wie ek in badpakkeronde. Utsûndering wie 1978 doe't de organisaasje in sylwedstriid útskreaun. Yn 2000 wie der by it tritichjierrich bestean in reuny fan âld-keninginnen yn it Theehûs. De sylkeninginne komt by de iepening fan it wettersportseisoen mei it skûtsje Doarp Grou oan op de Nije Kade, de lêste jierren ûnder it gesang fan Shantykoar De Pikbroeken. De ûntfangst is troch in pommerant by Hotel Oostergoo. De Sylkeninginne fertelt dan wat der yn Grou de kommende tiid te rêden wêze sil.