Top 10 similar words or synonyms for midwinter

midsimmer    0.730139

einichste    0.717283

wintersinnekear    0.704710

peaskesnein    0.701812

skrikkeljier    0.680613

ʃa    0.674634

vāsara    0.665212

yaum    0.664216

dekantearje    0.663588

talia    0.654264

Top 30 analogous words or synonyms for midwinter

Article Example
Modern heidendom In protte heidenske rituëlen binne der op talein om in feroare steat fan bewustwêzen op te roppen, en stypje dêrom swier op dingen as oanhâldend trommeljen, chanten, sjongen, dûnsjen en meditaasje. Hjeldagen binne oer it algemien bûn oan 'e tiden fan it jier, mei midsimmer, midwinter, de hjerstevening en de maitydsevening as meast foarkommende gefallen, mar fierders ek gelegenheden as siedzjen, rispjen, ensfh.
Sinnekear De sinnekear dy't op it noardlik healrûn plakfynt yn de simmer, is dêr de simmersinnekear. Dat jout dêr de langste dei, midsimmer, om 21 juny hinne. Lykwols jout it yn de hjoeddeiske kalinder yn de Noard-Jeropeeske klimaten krekt it begjin oan fan de simmer. De sinnekear yn de winter, dy't op de koartste dei, midwinter, plakfynt, om 21 desimber hinne, is de wintersinnekear. Op dy dei set de winter útein.
Dionysia De Plattelânsdionysia waarden oarspronklik holden yn Eleuterai, in doarp yn Attika, de krite om Atene hinne, en wiene wierskynlik bedoeld ta fiering fan 'e wynbou. Dat wie nei alle gedachten in tige âld feest, en mooglik fan oarsprong hielendal net ferbûn mei Dionysus. De Plattelânsdionysia ferspraten har meitiid út Eleuterai oer hiel Attika. Se waarden holden yn 'e winter, yn 'e moanne fan Poseidon, dy't om midwinter hinne foel (d.w.s fan heal desimber oant begjin jannewaris). It wichtichste evenemint fan it feest wie in optocht wêrby't fallussymboalen en itenswaren meidroegen waarden. Ek waarden der wedstriden holden op it mêd fan sang en dûns.
Daughter of the Forest As Colum fan Sevenwaters fan in besyk oan in bûnsmaat weromkomt mei in nije frou, Oonagh, docht bliken dat dat in boaze tsjoenster is, dy't him behekst hat. Ear't Colum syn bern dêr wat tsjin útrjochtsje kinne, betsjoent Oonagh ek de seis bruorren en feroaret se yn swannen, dy't inkeld twa nachten yn it jier, op midsimmer en op midwinter, weromferoarje yn minsken. Sorcha is de iennichste dy't ûntkomme kin, en yn it wâld fan Sevenwaters komt der in fee by har, dy't har de opdracht jout om foar elts fan har bruorren in baitsje te weevjen fan 'stjerrekrûd', in plant dy't bekendstiet om syn lange, flymskerpe toarnen en syn giftige, bitende sop. As se foar al har bruorren sa'n baitsje weve hat, kin hja se roppe en de baitsjes oandwaan en dan sille se foargoed weromferoarje yn minsken, en sil de betsjoening opheft wêze. Mar salang't se oan 'e baitsjes wurket, mei Sorcha gjin wurd oer de lippen komme.
Child of the Prophecy Om't in famke fan har jierren net allinnich op 'en paad kin, reizget Fainne mei de tsjettellappers nei Sevenwaters ta. Underweis rêdt Fainne in ûle dy't troch in gûchelder finzen holden wurdt; letter blykt dat ien fan 'e boppenatuerlike Fomoaren te wêzen. Under de reis rekket fierders de freonskip tusken Fainne en Darragh ferbrutsen as se spul krije oer har gebrûk fan tsjoenderij. Darragh jout dêrop it nomadyske bestean bestean deroan en nimt fêst wurk oan as in hynstetrener. Nei't Fainne yn Sevenwaters oankommen is, wurdt se dêr stadichoan akseptearre as lid fan 'e húshâlding. Te midwinter wurdt se troch Oonagh lykwols oanpoarre om troch tsjoenderij brân te stiftsjen yn in bygebou, wêrby't twa druïden omkomme en har jonge nicht Maeve, de jongste dochter fan har omke Sean, slim ferwûne rekket. Wylst it bern stadichoan wer opbetteret, wurdt Fainne as noedster fan har trije oare jonge nichten nei Eamonn fan Sídhe Dubh ta stjoerd, in omke fan 'e famkes troch harren mem Aisling, dat in suster fan Eamonn is.