Top 10 similar words or synonyms for honderd

schetsen    0.938000

lemniscaat    0.935406

fantastische    0.935263

zes    0.935056

volledige    0.932521

hoofd    0.931205

duizend    0.930794

worde    0.930651

vertellingen    0.928475

negen    0.928316

Top 30 analogous words or synonyms for honderd

Article Example
Honderd (Loppersum) Troch de streek streamt de wettergong de "Honderdstertocht".
Honderd (Loppersum) De namme ferwiist nei de opperflaktemaat hont of "honderd".
Honderd (Loppersum) Honderd is in streek yn de gemeente Loppersum eastlik fan Garsthuizen yn de provinsje Grinslân. De streek wurdt ek wol " 't Honderd" of "De Honderd" neamd.
Syldyk Ta Syldyk heart ek de buorskip Honderd.
Leksikon fan Nederlânske Byldzjende Keunstners 1750-1950 De earste edysje ferskynde 1946 ûnder de titel "Honderd jaar Nederlandsche Schilder- en Teekenkunst", goed tweintich jier letter folge troch it standertwurk yn twa dielen.
Thomas Peters Hoewol't hy 11 dagen foar syn kenlik 112de jierdei ferstoar, fermeldet syn ferstjerrensakte mei ekstra moai skreaune letters, "(in den ouderdom van) 'Honderd en twaalf Jaren'".
Grifformearde tsjerke (De Pein) De gemeente fierde yn 1991 it hûndertjierrich bestean. Yn it ramt fan it jubileum waard troch Jan Bijlsma it boek ""Honderd jaar Gereformeerde kerk Nijega, Opeinde en De Tike (1891-1991)"" skreaun.
Loppersum (gemeente) De gemeente Loppersum bestiet út de plakken: Easterwytwert, Eekwerd, Eekwerderdraai, Eenum, Fraamklap, Garrelsweer, Garsthuzen, Hoeksmeer, Honderd, Huizinge, Kolhol, Leermens, Loppersum, Lutsjeryp, Lutjewytwert, Merum, Middelstum, , Seeryp (Loppersum), Syldyk,Startenhuizen (gedieltlik), Stedum, Stork, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wurdum, Wurdumerdraai, 't Zandt.
Naarden De Naarderbosk leit oan de Gooimar tusken Muiderberg, Naarden en de A1. It bestiet út in rekreaasjegebiet, golfbaan, jachthaven, wenwyk en een bedriuweterrein. De wenwyk en de jachthaven binne yn de jierren tachtich oanlein. It rekreaasjegebiet fan honderd hektare leit tusken it wengebiet en de Hollânske Brêge. It boskgebiet is yn de jierren 70 oanlein en yn 2002 op'en nij ynrjochte.
Pieter Scheen Yn 1946 ferskynt syn earste publikaasje; "Honderd jaren Nederlandsche Schilder- en Teekenkunst" mei feiten oer 3000 skilders berne tusken 1750 en 1850. Yn 1950 selektearre er de yllustraasjes foar Gerben Colmjon's publikaasje oer de skilders fan de Haachske Skoalle. Troch it opsetten fan útstallingen, ûnder oaren in grutte oer de romantyske skilder Wijnand Nuijen (1813-1839), hat Scheen bydroegen oan de wurdearring fan Nederlânske 19e-iuwske skilderkeunst.