Top 10 similar words or synonyms for grootste

vroegste    0.953668

kamperen    0.952391

godsdienst    0.948546

verlaten    0.945782

roept    0.944435

economisch    0.944117

antwoorden    0.943006

nieuwste    0.942595

sterre    0.941197

oorspronkelijk    0.941183

Top 30 analogous words or synonyms for grootste

Article Example
Coopersburg "’t Grootste geluk indeze wereld"
Emile Verhaeren Yn 2005 einige Emile Verhaeren op nûmer 166 yn de Flaamske fersy fan "De Grootste Belg" (in tillefyzjeprogram), bûten de offisjele nominaasjelist. Yn de Waalske fersy einige er op nûmer 67.
De Roskam It blêd skriuwt sels oer hoe't se it Twintsk besjocht: ' "De redactie ziet Twente als een grote stad met ruime parken. In die zin zijn zowel de steden als de dorpen wijken van de op drie na grootste stad van Nederland. Dat dit feitelijk nog niet zo is, ligt vooral aan de bestuurders in de regio, maar de krant loopt vooruit en wil wat verder kijken dan de waan van vandaag." '
Martin A. Veltman Martin A. Veltman (folút: Martinus Antonius Veltman; Ljouwert, 11 desimber 1928 - Amsterdam, 11 juny 1995) wie in dichter en tekstskriuwer. Hy skreau poëzij dy't nei 1953 publisearre waard (ûnder de namme "Martin A. Veltman"). Syn reklameteksten binne lykwols bekender wurden as syn gedichten. Ta dizze teksten hearre "Heerlijk, helder, Heineken" (ek troch oaren kleemd, bygelyks troch Alfred Heineken) en "‘s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten" (foar Albert Heijn).
Eagmaryp "de hoeveelheden melk, gedurende de verschillende jaren aan de fabriek geleverd, zijn, als vanzelfsprekend wel ongeveer recht evenredig geweest aan het aantal aangegeven koeien. 1915/16 was dan ook ten opzichte van de geleverde melkhoeveelheid het recordjaar. Deze hoeveelheid bedroeg toen bijna 10 mill. K.G. Ten aanzien van de financiële uitkomsten is de verhouding eenigszins anders. De grootste hoeveelheden melk hebben niet steeds het meeste geld binnengebracht. De eenheidsprijs per K.G. melk (bruto) wisselde van 4,28 ct. per K.G. in 1898/99 tot 16,19 ct. in 1920/21. In al de jaren tezamen werd aan de fabriek ruim 162,5 millioen K.G. melk aangevoerd, waarvan de bruto-opbrengst te rekenen is op bijna 13 mill. gulden".
Grytmanshûs Yn 1855 kocht jonkhear Tjaard Anne Marius van Andringa de Kempenaer it pân foar 'veertienduizend vaderlandsche' gûnen. Hy hie meidien oan de tsiendeiske fjildtocht yn 1831, wie grytman fan it Bilt, lid fan de Provinsjale Steaten, lid fan de Earste Keamer en wie, net te ferjitten, mei in skatrike frou troud. Doe't hy yn 1870 stoar, bleau syn widdo Amelia Gerardina de Schepper yn it hûs wenjen oant har ferstjerren yn 1906. It echtpear Van Andringa de Kempenaar hie rije soannen en seis dochters. Jonkfrou Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer, ien fan de dochters, waard op 26 desimber 1858 yn it hûs berne. Hja hat har persoanlike oantinkens letter wiidweidich opskreaun. Oer har bertehûs skreau hja ûnder mear: 'Het huis waarin ik woonde en geboren was, behoorde tot eene der grootste en ouderwetste van Leeuwarden en er grensde een ruim koetshuis met stalling aan, die door een gang met het voorhuis verbonden waren'.