Top 10 similar words or synonyms for farus

odoaker    0.859299

aetius    0.847365

desius    0.812651

barkas    0.810108

aëtius    0.807642

pompeius    0.800245

eugenius    0.798795

stilicho    0.796785

germanikus    0.795965

sassaniden    0.790421

Top 30 analogous words or synonyms for farus

Article Example
Slach by Abrittus Neffens de Romeinske skiedskriuwer Ammianus Marsellinus wie de delsach fan Desius fergelykber mei de nederlaach dy't Farus oprûn tidens de Farusslach eartiids.
Arminius Nei dy earste klap lutsen de restanten fan de trije legioenen fierder. Lykwols meitsje de Romeinen, sûnder help fan Germaanske gidsen, fier fan de wênstige rûte, net folle kâns te oerlibjen. Farus docht himsels tekoart en mar in inkeling kin oan de slachting ûntkomme. Tegearre mei de manlju geane de "aquilae" (earnen) fan it XVIIe, XVIIIe en XIXe legioen ferlern.
Arminius Wat Arminius der ta brocht hat om yn opstân te kommen tsjin de Romeinen is net bekend. Mooglik hawwe syn persoanlike ûnderfiningen yn Germaanje dêrby in rol spile. Wis is, dat Arminius himsels yn in ideale posysje brocht om de opstân útein te setten. Dat die er troch yntinsyf kontakten te ûnderhâlden mei de ferskillende stammen en troch Farus syn fertrouwen te winnen. Mei it berjocht dat ferskillende stammen yn opstân komd wiene, lokke hy Farus fuort fan de gebrûklike rûte nei in smelle stripe tusken de Kalkrieser Berch by Osnabrück en it fean, sadat hy de lange en swier bepakte kolonne yn de flank oanfalle koe en de legionêrs allinnich de kar hiene tusken berchopwerts oan te fallen of it fean yntreaun te wurde, sûnder de tiid te hawwen harren yn slachoarde groepearje te kinnen.
Farusslach Under lieding fan Herman, in haadling fan de stam Sjerusken dy't in skoft yn it leger fan de Romeinen tsjinne hie, kamen de Germanen massaal yn opstân. De Romeinen stjoerden de Romeinske generaal Farus op him ta mei in leger dat út likernôch 18.000 soldaten bestie. De Germanen gongen de konfrontaasje út 'e wei. Doe't it Romeinske leger op 'e weromreis wie nei syn kampen yn Ksanten om dêr de winter troch te bringen rûn it tichtby Kalkriese yn in leach. De Romeinen waarden troch de feriene Germaanske kriichsmacht ûnder lieding fan Herman hieltyd fierder it úngastfrije "Teutoburgerwâld" ynlutsen. It wâld wie sa min troch te kommen dat de Romeinen harren slachlynje net byinoar hâlde koenen. De útstrekte leger koe dêrtroch maklik oanfallen wurde troch de Germanen. Yn in pear dagen tiid waard it Romeinske leger útmoarde. Doe't by de slach de ûndergong net mear te kearen wie, sloech de Romeinske oanfierder Farus de hân oan himsels.
Arminius Pas fiif jier letter, yn 14 nei Kristus, stekt Germanikus de Ryn wer oer, ynearsten om de skande fan de rebûlje yn Germania Inferior mei it bloed fan de Marsen út te wiskjen, letter iepentlik mei as doel de nederlaach fan Farus te wreken. Nei diverse moardpartijen oanrjochte te hawwen ûnder de neat yn de gaten hawwende Marsen en de Sjatten, set Germanikus de efterfolging yn op Arminius.
Sjatten De Sjatten kamen yn de skiednis doe't foar it earst oer harren skreaun waard op de ein fan de 1e iuw f.Kr. Yn de krigen fan de Romeinen Drusus en Tiberius waarden sy tusken 17 en 9 f.Kr. ferslein. Letter wienen sy wol suksesfol tsjin de Romeinen doe't sy de side keazen fan de Germaanske kriichsoanfierder Hermann dy't yn de Slach by it Teutoburgerwâld (9 n.Kr.) trije Romeinske legioenen ûnder lieding fan Farus in ferpletterjende nederlaach tabrochten.
Germanikus Germanikus is foaral bekend wurden as in kundige kriichshear en in bysûnder populêr politikus yn de tiid dat Tibearius keizer wie fan it Romeinske ryk. Oan him hawwe de Romeinen te tanken dat der nei it ferlies fan Farus yn it Teutoburger Wâld wer oarder en rêst weromkearde oan de grins mei Germaanje. Hy focht mei súkses tsjin de Sjatten en Sjerusken oant en mei de Noardseekust.
Arminius De troepen fan Germanikus wurde yn in mûklaach lokke, net fier fan it stee dêr't Farus de slach ferlear en Germanikus kin mar krekt in ramp foarkomme. Underwilens (15 n.Kr.) is de simmer al sawat foarby en moat er de efterfolging ôfbrekke om werom te keare kinnen nei syn winterkertieren. Op dy weromreis wurdt Kaesina, ûnderbefelhawwer, dy't op wei wie nei Castra Vetera (Ksanten) by de "Ponti Longi" (lange brêgen), troch Arminius oerfallen. Kaesina kin mar krekt ûntkomme.
Arminius As Arminius yn 19 n.Kr. stjert, is hy sânentritich jier âld, wat betsjut dat hy yn 18 f.Kr. berne waard. Oer syn jeugdjierren is net folle bekend. Hy wie fan berte in Sjerusk ôfkomstich út in aadlik laach. Yn 9 n.Kr. is er in fertrouweling fan Farus, de gûverneur fan Germaanje. Hy sprekt goed Latyn en is oanwêzich by de banketten fan de gûverneur. Mooglik hawwe de Romeinen him nei de fjildtochten fan Drusus en Tibearius as gizeler meinommen en is er yn Rome grutbrocht. Arminius hie yn alle gefallen ien broer, Flavus, dy't ek Romeinsk offisier wie.
Bruktearen Oer de Bruktearen is bekend dat sy yn'e mande mei Sjerusken, Ampsivaren en oaren de Romeinske generaal Farus fersloegen yn de ferneamde slach yn it Teutoburger Wâld yn it jier 9 nei Kr. De Brukteryske profetesse Veleda stie yn heech oansjen by har stam. Neffens Tasitus foarsei sy de oerwinning fan de Bataven laat troch Julius Civilis yn harren opstân tsjin de Romeinen. It bêste plak om feiten oer de Bruktearen te finen is yn Soest (Westfalen). De namme fan it doarp Brochterbeck (distrikt Steinfurt) hat hat syn oarsprong yn de stamnamme fan de Bruktearen.