Top 10 similar words or synonyms for ôfkuoljen

damp    0.821839

opklaud    0.780618

smookt    0.774750

gehak    0.774403

brúkt    0.774226

siedsel    0.772583

bewusteleas    0.772513

gearlûken    0.768772

gleonhjitte    0.766061

termometer    0.765453

Top 30 analogous words or synonyms for ôfkuoljen

Article Example
Bjist Nei in skoftke wurdt de bjist tsjok en by it ôfkuoljen moat der ek rierd wurde. Bjist kin mei sûker of bak iten wurde.
Selemalje Eltse selle wurdt dan folle mei emalje, faak yn ûnderskate kleuren. It gehiel wurdt dan neffens it gewoane emaljearproses behandele. Hjirby moat lykwols fral it ôfkuoljen tige hoeden dien wurde, om foar te kommen dat troch de oergong fan glês nei metaalrâne barsten ûntsteane. Nei it ôfkuoljen wurdt it gehiel ôfskuorre oant it nivo fan de metaalstripen, dat alle linen fan de dekoraasje sichtber binne, en dan wurdt it stik polyst.
Sjippesieder It fet waard earst sean yn in grutte koperen tsjettel mei looch, meast in mingsel fan potjiske en kalklooch. Sadwaande fersjippe it fet. It mingsel fan oalje en looch moast rierd wurde oant der in homogene massa ûntstie. Troch ôfkuoljen waard de massa tsjok, sa ûnstie yn in pear dagen in sêfte sjippe.
Mist Mist foarmet him troch it ôfkuoljen fan tige fochtige lucht oant of oant ûnder it daupunt, of troch de ferminging fan kâlde mei waarme fochtige lucht as it ferskil tusken dy beide minder as 2,5 °C bedraacht. De foarming oft en hoefolle mist oft yn sokke gefallen foarme wurde sil, hinget lykwols ôf fan in heule rige faktoaren, lykas de mjitte fan loftfersmoarging, oft der begroeiïng is, de hichte fan it plak boppe seenivo, oft der reliëf (bergen of heuvels) is, en de neite ta iepen wetter.
Dinosaurussen Eartiids waard oannaam dat dinosaurussen kâldbloedich wienen lykas oare libbene reptilen. Troch de oanwêzigens fan dinosaurussen yn kâlde gebieten, Antarktika bygelyks, en dat fûgels fan dinosaurussen ôfstamme, binne der arguminten om fêst te stellen dat dinosaurussen waarmbloedich wienen. Neffens de bonkestruktuer hienen guon dinosaurussen in aktyf libben, benammen de Teropoda. It foardiel fan waarmbloedich is dat it dier dan op elk momint fan de dei aktyf wêze kin. Hagedissen moatte yn de sinne om it bloed op te waarmjen en dêrtroch binne se allinnich middeis aktyf. It neidiel fan waarmbloedigens is it grutte enerzjyferbrûk om de lichemstemperatuer yn stân te hâlden. It kin wol faker aktyf wêze as kâldbloedige dieren, mar hat dêrfoar ek mear iten nedich. Fan dinosaurussen dy't oan de fûgels besibbe binne kin mei wissichheid fêststeld wurde dat se waarmbloedich binne. Fûgels hawwe in frij hege lichemstemperatuer, sa om de 41 C° en soms sels noch heger. Dêrby wurdt de konstante lichemstemperatuer sawol neutraal en hormonaal hiel krekt hifke en regele. Troch de bloedstream yn de hûd en ferdamping oer de longen kin it syn waarmte maklik kwyt en kin deselde waarmte hâlde. Ek as de fûgel net aktyf is bliuwt de selstofwikseling konstant heech, sadat der in soad enerzjy ferbrûkt wurdt, ek at de fûgel syn waarmte kwyt moat. Dat systeem wurdt tachumetobolisme neamd, en is enerzjy fergriemend omdat der fiif oant tsien kear mear enerzjy ferbrûkt wurdt as by kâldbloedigen. Fanwege de grutte fan de dinosaurussen brûkten se in oar systeem, massa-endotermy of gigantotermy, wêrby't it lichem de waarmte fêsthâld. Yn it waarme klimaat fan it Mesozoïkum hie de dinosaurus net folle lêst it ôfkuoljen.