Top 10 similar words or synonyms for viisaampaa

tyytyväisempi    0.697399

ajanhukkaa    0.679379

halunnutkin    0.678522

koiraeläimille    0.671886

mithotyn    0.666507

enneminkin    0.665529

reettoreita    0.661312

omamme    0.659221

aristideen    0.659165

frodolta    0.657879

Top 30 analogous words or synonyms for viisaampaa

Article Example
Sokrateen puolustuspuhe (Platon) Sokrates pyrkii kuvaamaan, mistä hänelle on tullut sellainen maine, että hän olisi jollakin tavalla viisas. Hän kertoo, kuinka hänen ystävänsä Khairefon oli käynyt kysymässä Delfoin oraakkelilta, onko olemassa ketään viisaampaa kuin Sokrates. Tämä oli vastannut, että ei ole. Sokrates oli hämmentynyt vastauksesta, sillä hän ei tuntenut olevansa viisas; toisaalta Apollon ei voinut valehdellakaan.
Hermann Emil Fischer Fischerin isä olisi toivonut poikansa työskentelevän perheen puutavarayrityksessä. Liike-elämä ei kuitenkaan miellyttänyt tätä ja isä sanoi: ”Poika on liian typerä liikemieheksi, joten hänen on viisaampaa ryhtyä opiskelemaan.” Fischer olikin loistava oppilas ja hän aloitti Bonnin yliopistossa fysiikan ja kemian opinnot. Hän väitteli tohtoriksi Strasbourgissa, jossa hän keksi fenyylihydratsiinin.
Kiertotalous Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä (katso myös myös resurssiviisaus) ja siirtymistä pois lineaarisesta ”take-make-waste”-mallista. Ylikulutus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Vaikka kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, se kytkeytyy vahvasti mm. talouskasvun mahdollisuuksiin, työpaikkojen luomiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä yksityiseen kulutukseen ja julkisiin hankintoihin. 
Stepan Makarov Makarovin isä oli vänrikki. Hän valmistui meriakatemiasta vuonna 1865 ja aloitti 1869 upseerina laivastossa. Makarov tunnettiin kekseliäänä ja taitavana sota-alusten kehittäjänä ja sotilastaktikkona. Hän kehitteli ensimmäiset nimenomaisesti miinalaivoiksi suunnitellut alukset sekä panssarin läpäisemiseen sopivan ammustyypin, joka tunnettiin ”Makarovin kärkenä”. Makarov oli kiinnostunut tutkimaan alusten vakautta ja kelluvuutta. Hän arveli nopeiden ja kevyempien sota-alusten kehittämisen olevan viisaampaa kuin jatkuvasti suurempien ja raskaammin panssaroitujen alusten. Turkin sodan aikana Makarov toimi Mustallamerellä höyrylaiva "Veliki Knjaz Konstantinin" kapteenina ja muutti sen miinalaivaksi, sekä otti menestyksekkäästi käyttöön aivan uuden aselajin, torpedoveneet. Pian sodan jälkeen hänet nimitettiin keisarin sivusadjutantiksi.
Lovecraftin lähteillä Nörttityttöjen arvostelussa Nina Niskanen ja Anitta Kiviranta pitävät kirjaa kohtalaisena. Heistä kirjan novellit ovat kuitenkin keskenään turhan samankaltaisia, joskin Lovecraft-faneille tämä saattaa olla myös vahvuus. He myös panevat merkille, että suurin osa kirjailijoista edustaa samaa sukupolvea ja kuuluvat kaikki Lovecraftin ystäväpiiriin. Kuitenkin kirjan loppuun sijoitetut Arthur Machen ja Guy de Maupassant ovat vaikuttaneet selvästi varhaisemmin, ja heidän teostensa yhteys Lovecraftiin ja kirjan muihin novelleihin jää epäselväksi. Toisaalta antologia ei myöskään esittele uudempaa Lovecraft-vaikutteista kirjallisuutta, jolloin Lovecraftin mittava perintö jää käsittelemättä. Niskanen ja Kiviranta myös kritisoivat kirjailijaelämäkertojen sijoittamista esipuheeseen; heistä ne olisi ollut viisaampaa sijoittaa novellien yhteyteen, jolloin alaa tuntematon lukija osaisi paremmin yhdistää novellin ja sen kirjoittajan.
Otto Wille Kuusinen Vuonna 1958 Kuusinen oli pääarkkitehti uuden, stalinismista pesäeroa tehneen, "Marxismi-leninismin perusteet" -teoksen ilmestymisessä. Hän oli tosin ollut keskuskomitean ohjelmatoimikunnassa jo Stalininkin aikana (1947–?). Kuusinen kritisoi Stalinin henkilöpalvontaa ja halusi uudistaa kommunismin oppeja. Vanhoillisten kauhuksi, ja lopulta Hruštšovin tukemana, Kuusinen esitti esimerkiksi käsitteestä proletariaatin diktatuuri luopumista, mikä ei kuitenkaan toteutunut. Kuusinen kantoi huolta kansallisuuskysymyksestä. Hänen mielestään kommunistien julistama "kansallisuuksien yhteensulautuminen" tapahtuisi vasta kaukaisessa tulevaisuudessa ja asiasta olisi taktisista syistä ollut viisaampaa vaieta 1950- ja 1960-luvuilla. Kuusisen kädenjälki näkyi myös NKP:n vuoden 1961 puolueohjelmassa. Viimeisinä vuosinaan hän kritisoi etenkin "maolaista harhaoppia" ja häneltä jäi kesken järkälemäinen käsikirjoitus aiheesta. Teoksessa Mao Zedongia syytetään muun muassa opportunismista ja valemarxilaisesta fraseologiasta.
Khairefon Platonin "Sokrateen puolustuspuheessa" Sokrates kutsuu Khairefonia pitkäaikaiseksi ystäväkseen ja myös monien paikalla olevien ystäväksi. Sokrates sanoo tämän jo olevan edesmennyt, mutta osoittaa tämän veljen olevan läsnä oikeudenkäynnissä. Hän kertoo, että Khairefon oli se, joka matkusti Delfoihin kysymään Delfoin oraakkelilta, kuka on viisain kaikista miehistä. Oraakkeli vastasi, että ei ole ketään Sokratesta viisaampaa. Hän mainitsee myös Khairefonin olleen välillä maanpaossa. Tätä on joskus pidetty todisteena siitä, että Khairefon (päinvastoin kuin Sokrates) olisi ollut Ateenan demokratian tukija ja joutunut siksi lähtemään maanpakoon, kun demokratia syrjäytettiin joksikin aikaa Ateenan hävittyä Spartalle.