Top 10 similar words or synonyms for työvälineinä

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for työvälineinä

Article Example
Posliininmaalaus Posliininmaalauksessa harrastuksena voidaan käyttää työvälineinä esimerkiksi siveltimiä, sabloneita tai sieniä. Väreinä käytetään useimmiten värijauheita, jotka sekoitetaan öljyyn.
Vahamaalaus Vahamaalaus eli enkaustiikka on maalausmenetelmä, jossa sideaineena käytetään sulatettua mehiläis- tai muuta vahaa. Vahamaalaus oli yleistä antiikin aikana ja keskiajalla. Työvälineinä on käytetty kuumia rautoja.
Puutarhanhoito Maata muokataan sekä syksyllä että keväällä. Tarkoituksena on maan ilmavuuden parantaminen. Tämän lisäksi syysmuokkauksella on merkitystä siten, että edellisen kasvukauden kasvijätteet sekoitetaan maahan. Kevätmuokkaus pitää tehdä varhain, heti maan kuivuttua lumen sulamisen jälkeen. Muokkauksessa työvälineinä käytetään jyrsintä, lapiota tai puutarhaharaa.
Kivikausi Kivikausi oli aikakausi, jolloin työkaluja tehtiin pääasiassa kivestä, puusta ja luusta, eivätkä metallit olleet vielä yleisessä käytössä ainakaan työvälineinä. Muita yleisesti käytettyjä materiaaleja olivat savi sekä erilaiset eläimistä ja kasveista saatavat aineet, kuten nahka.
Ootraus Ootrauksessa työvälineinä näytetään erilaisia kampoja, piiskoja, lastoja sekä kankaita. Kuultavan lopputuloksen saamiseksi käytettävien väripigmenttien tulisi olla huonosti peittäviä. Vesipohjainen ootraus on kestävyydeltään heikko, joten se kannattaa suojata esim. lakalla.
Tutkimusongelma Kehittävässä työntutkimuksessa, joka on interventionistinen eli muutokseen tähtäävä sekä useita menetelmällisiä lähestymistapoja tarpeen mukaan yhdistelevä tutkimusote, tutkimusongelma määritellään dynaamisemmin, esimerkiksi "tavoitteisina ja avoimina" työhypoteeseina, joita muokataan kun nykyistä toimintaa analysoidaan ja siihen suunnitellaan muutoksia eli interventioita. Lähestymistavassa korostetaan, että työhypoteesit konkretisoituvat prosessin edetessä. Työhypoteesi voi konkretisoitua esimerkiksi uusina työvälineinä ja niiden käyttötapojen kehittelynä.
Tomahawk Tomahawkien mallit ja muodot vaihdelivat käyttötarkoituksesta riippuen. Osa oli yksinkertaisia kirveitä, joita käytettiin taistelu- ja työvälineinä. Osa sen sijaan oli seremonioissa käytettäviä koristeltuja statusesineitä. Alkun perin tomahawkit saattoivat kertoa omistajansa varallisuudesta ja hänen asemastaan heimossa. Myöhemmin eurooppalaiset kauppiaat myivät intiaaneille paitsi tavallisia rautakirveitä myös taidokkaasti valmistettuja messingillä tai hopealla koristeltuja henkilökohtaisia koristetomahawkeja.
Timanttileikkaus Timanttileikkaus tarkoittaa suorakaiteen muotoisten aukkojen sahaamista ja pyöreiden reikien poraamista koviin rakennusmateriaaleihin. Työvälineinä ovat timanttisaha ja timanttipora. Ne eroavat kovametallityökaluista siten, että leikkaavat osat ovat teollisuustimanttia ja kovametalliseosta. Ylikuumenemisen välttämiseksi leikkauskohtaa jäähdytetään vedellä. Timanttileikkaus on varsin äänekästä, mutta se ei aiheuta runkomelua, eikä pölyä .
Neulakinnas Työvälineinä on käytetty luusta, kuparista, raudasta tai hopeasta valmistettuja neuloja ja lanka on ollut paksuhkoa löyhäkierteistä villalankaa. Tosin Museoviraston keruuarkistossa on Kansallismuseon vuoden 1957 neulakinnaskyselyn aineistossa myös neulakinnasnäytteitä, joiden lanka on tiukkakierteistä. Tällä tekniikalla on valmistettu lapasia, sukkia, siivilöitä ja myssyjä. Tekniikkaa kutsutaan neulakinnastekniikaksi, koska sillä on enimmäkseen valmistettu kintaita ja työvälineenä on ollut neula.