Top 10 similar words or synonyms for sfairos

leonteus    0.897196

antifanes    0.881097

paionialaisia    0.880597

isaios    0.880125

seleukeialainen    0.879295

mainalos    0.878614

mistra    0.876556

bakkhylides    0.874248

argeian    0.873118

killas    0.871449

Top 30 analogous words or synonyms for sfairos

Article Example
Sfairos Diogenes Laertios luettelee hänen kirjoittamikseen 32 teosta. Hän kirjoitti laajalti stoalaisen filosofian kaikilta aloilta, muun muassa kosmologiasta, etiikasta, psykologiasta, politiikasta ja dialektiikasta.
Sfairos Sfairos (, 200-luku eaa.) oli antiikin kreikkalainen stoalaiseen koulukuntaan kuulunut filosofi. Hän oli kotoisin Borystheneestä tai Bosporoksesta. Hän oli sekä Zenonin että Kleantheen oppilaana. Filosofian lisäksi hän osallistui myös valtioelämään Spartassa ja Aleksandriassa.
Agoge Järjestelmä ei ollut yhtämittaisessa käytössä enää hellenistisellä ajalla. Se oli hiipunut vähitellen 200-luvulle eaa. tultaessa, mutta Kleomenes III herätti sen uudelleen henkiin vuonna 227 eaa. Tuolloin stoalaisella filosofialla oli merkittävä rooli sen uudelleenmuotoilussa. Stoalainen filosofi Sfairos oli järjestämässä koulutusta. Vain 37 vuotta myöhemmin Filopoimen hylkäsi sen jälleen. Vuonna 146 eaa. järjestelmä otettiin jälleen uudelleen käyttöön.
Zeuksen temppeli (Olympia) Temppelin koristelu esitti erilaisia kreikkalaisen mytologian aiheita. Pylväiden päällä kummassakin päässä olivat päätykolmiot, joissa oli marmoriset veistosryhmät. Itäisen eli etupuolen koristelun oli tehnyt Paionios. Se kuvasi valmistautumista vaunuajoon Pelopsin ja Oinomaoksen välillä, ja asetelman keskellä oli Zeus. Oinomaos oli Zeuksen oikealla puolelle vaimonsa Steropen kanssa. Tämän jälkeen tulivat hevoset, joita oli neljä, sekä Oinomaoksen vaununajaja Myrtilos ja avustajat. Oikeassa kulmauksessa oli personifioitu Kladeos-joki. Zeuksen vasemmalla puolella olivat Pelops, Hippodameia sekä Pelopsin vaununajaja Sfairos (tai Killas), hevoset ja avustajat. Vasemmassa kulmassa oli personifioitu Alfeios-joki.
Filosofien perimysjärjestykset Näiden lisäksi tunnettiin yksittäisten koulukuntien historioita. Tällaisia kirjoittivat muun muassa Fanias Eresoslainen ("Sokraatikoista"), Idomeneus Lampsakoslainen ("Sokraatikoista"), Sfairos ("Eretrialaisista filosofeista") ja Stratikles ("Stoalaisista"). Papyrusten huvilasta Herculaneumista löydettyjen papyrusten joukosta on löydetty stoalaisten, akatemialaisten ja epikurolaisten perimysjärjestyksiä käsitteleviä teoksia. Myöhemmällä ajalla Plutarkhos kirjoitti teokset "Ensimmäisistä filosofeista ja heidän seuraajistaan" sekä "Kyreneläisistä", ja Galenos teokset "Platonin lahkosta" sekä "Hedonistisesta lahkosta" (eli epikurolaisista). Lisäksi kirjoitettiin yksittäisten filosofien elämäkertoja, joihin kuului myös seuraajien suppea käsittely. Tällaisia olivat Aristoksenoksen "Pythagoraan elämä", Andronikoksen "Aristoteleen elämä", Ptolemaioksen "Aristoteleen elämä" ja Iamblikhoksen "Pythagoraan elämä".