Top 10 similar words or synonyms for portfolion

varistori    0.793443

likviditeettiä    0.789748

työtyytyväisyys    0.783272

binomijakauma    0.781697

eläkelaitosten    0.777939

vastasäteily    0.776820

arvonlisäys    0.776279

insidenssien    0.774951

videonpakkaus    0.774116

diskonttaus    0.773529

Top 30 analogous words or synonyms for portfolion

Article Example
Treynorin luku missä formula_2 kuvaa portfolion formula_3 keskimääräistä tuottoa, formula_4on riskitön korkokanta ja formula_5on portfolion beta-kerroin. Treynorin mittarin riskimuuttujana käytetään salkun systemaattista riskiä kuvaava beta-kerrointa.
Jensenin alfa missä formula_2 kuvaa portfolion keskimääräistä tuottoa, formula_3 edustaa riskitöntä korkokantaa, formula_4 on portfolion formula_5 beta-kerroin ja formula_6 puolestaan kuvaa markkinaportfolion keskimääräistä tuottoa.
Reflektio Yksilöllistä reflektiivistä prosessointia tapahtuu mm. portfolion tai oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa, samoin kuin vuorovaikutteisissa oppimisprosesseissa.
Portfolio E-portfolion voi koota omille verkkosivuilleen itse, tai siihen voi käyttää jotakin soveltuvaa verkkopalvelua, kuten VisualCV tai LinkedIn.
Hajontaluku Rahoitusmatematiikassa portfolion odotetun tuoton varianssi ja keskihajonta kuvaavat sijotukseen kohdistuvaa riskiä. Mitä pienempi hajonta on, sitä todennäköisemmin sijoituksesta saatu tuotto vastaa sen odotusarvoa ja sitä houkuttelevampi sijoituskohde on.
Jensenin alfa Toisin sanoen, Jensenin alfa vähentää CAP-mallin matemaattisella kaavalla mitatusta tuottotasosta portfolion keskimääräisen tuoton. Jos luku on positiivinen, niin salkunhoitaja on onnistunut ylittämään beta-kertoimella mitatun tuotto-riski profiilin ansaitsemalla "ylituottoa" eli positiivista alfaa.
Treynorin luku Treynorin luku tai Treynorin mittari on rahoituksessa käytettävä riskin suhdeluku, jolla mitataan portfolion eli sijoitussalkun suorituskykyä. Sharpen luvun tavoin Treynorin mittari ottaa huomioon sijoituksen tuoton suhteessa sen sisältämään riskitasoon, mutta Sharpen luvusta poiketen tuotto suhteutetaan portfolion beta-kertoimella mitattavaan riskiin. Treynorin mittari soveltuu erityisen hyvin yksittäisten sijoitussalkkujen tuottojen mittaamiseen, kun sitä tarkastellaan hyvin hajautetun sijoitusportfolion osana. Käytännössä Treynorin luku mittaa siis sen ylituoton määrää, mikä voidaan saavuttaa sijoitukselle, johon ei sisälly hajautettavaa riskiä (esimerkiksi valtion takaama obligaatio tai täysin hajautettu portfolio) jokaista markkinariskin lisäyksikköä kohden.
Marita Hakala Vuoden 2007 alussa Hakala pyydettiin osakkaaksi Portfolio-nimiseen mallitoimistoon ja vuoden 2009 alkaessa hän lunasti mallitoimiston kokonaan omistukseensa. Vuonna 2007 Hakala järjesti Miss Maailma -kilpailun Suomen osakilpailun, jonka voitti Linnea Aaltonen. Vuonna 2009 hänet nähtiin tuomarina Miss Suomi -kilpailussa, jonka voittaja oli Essi Pöysti. Samana vuonna Hakala toimi TV Viiden "Malliksi päivässä" -ohjelman juontajana ja tuomariston puheenjohtajana. Hakala kertoi yhteisestä ajastaan Vesa-Matti Loirin rinnalla elämäkertadokumentissa "Vesku", joka sai ensi-iltansa elokuvateattereissa lokakuussa 2010. Samoihin aikoihin Hakala rekrytoitiin Specsavers Finlandin B-to-B Manageriksi kehittämään englantilaisen optikkoketjun yritysmyyntiä. Vuoden mittaisen Specsavers-projektin päätyttyä Hakala palasi takaisin mallitoimisto Portfolion johtoon, mutta jatkoi Specsaversin Suomen Sähäkin Silmälasimalli 2012 -kilpailun järjestely- ja tuomaristotehtävissä.
Jensenin alfa Jensenin alfa, Jensenin luku tai -mittari on rahoituksessa käytettävä riskin suhdeluku, jolla mitataan portfolion suorituskykyä. Sharpen ja Treynorin mittareista poiketen Jensenin alfalla pyritään mallintamaan sitä ylittääkö sijoitussalkun keskimääräinen tuotto CAP-mallin beta-kertoimella mitatun tuottotason. Kun salkun toteutunut tuotto vastaa siihen sisältyvää riskitasoa (eli toisin sanoen silloin kun tuotto sijoittuu CAP-mallin arvopaperimarkkinasuoran tangentille), niin Jensenin alfa saa arvon nolla. Vastaavasti mittari on suurempi kuin nolla silloin kun salkun tuotto ylittää riskikorjatun tuoton ("positiivinen alfa"), ja pienempi kuin nolla silloin kun salkku on tuottanut vähemmän riskitasoonsa nähden ("negatiivinen alfa"). Monet ammattimaiset sijoittajat pyrkivätkin jahtaamaan "positiivista alfaa" tuottojen metsästyksessä, ja usein riskikorjauksen ylittävästä tuotosta puhutaan sijoittajien keskuudessa "epänormaalina" tai "ylituottona". Positiivisen alfan osakkeita pidetään "alihinnoiteltuina" markkinoilla riskitasoonsa nähden, kun taas negatiivisen alfan osakkeet nähdään "ylihinnoiteltuina".
Anomalia (taloustiede) Voittokerroin- eli P/E-anomalian (engl. "Price to Earnings") mukaan alhaisen P/E-luvun osakkeilla on keskimäärin parempi tuotto kuin korkean P/E-luvun osakkeilla. Tutkija Sanjoy Basu (1977) on tiettävästi ensimmäinen rahoitusalan akateemikko, joka havaitsi voittokerroinanomalian. Basun (1977, 1983) tutkimusten mukaan alhaisen P/E-luvun osakesalkku tuottaa paremmin kuin korkean P/E-luvun salkku, eikä tämä anomalia poistu edes ottamalla huomioon portfolion komponenttien beta-kertoimen. Yksi tulkinta siitä miksi näinkin yksinkertaisen strategian on havaittu tuottavan CAPM-teorian riskikorjattua tuottoa ylittävää epänormaalia tuottoa on se, että markkinoiden tasapainomalli ei välttämättä kykene asianmukaisella tavalla mukauttamaan sijoituskohteiden tuotto- ja riskiprofiileja. Mikäli CAPM-teorian beta-kerroin ei pysty heijastamaan osakkeen riskitasoa kokonaisuudessaan, niin siinä tapauksessa voittokerroin- eli P/E-ilmiö pystyy toimimaan hyödyllisenä ylimääräisenä riskin kuvaajana.