Top 10 similar words or synonyms for elollisilla

opiliaceae    0.880735

tret    0.873506

viidakkokissa    0.868768

vesuvianiitti    0.867938

βüδ    0.866813

grevyi    0.866596

opb    0.866527

sormieläimet    0.865677

cyrillaceae    0.865506

キャ    0.864994

Top 30 analogous words or synonyms for elollisilla

Article Example
Akkusatiivi Venäjän kielessä oma muotonsa akkusatiivilla on vain feminiinin yksikössä. Maskuliinissa akkusatiivi riippuu siitä viittaako sana elolliseen (ihminen, eläin) tai elottomaan kohteeseen: elollisilla maskuliineilla akkusatiivi on genetiivin kaltainen ja elottomilla nominatiivin kaltainen. Monikossa akkusatiivi feminiineillä ja elollisilla maskuliineilla monikon genetiivin kaltainen, elottomilla ja neutreilla monikon nominatiivin kaltainen.
Uuskreationismi Frans de Waal on kirjassaan "Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?" ehdottanut toisenlaista versiota uuskreationismista. Tämä ei liity älykkääseen suunnitteluun, vaan on ihmiskeskeinen kanta, jossa evoluutio hyväksytään vain osittain. Tämä uuskreationismin muoto tunnustaa apinan ja ihmisen väliset keholliset samankaltaisuudet, mutta pitää näitä mieliltään erilaisina. Tällainen uuskreationismi katsoo, että evoluutio ei koske ihmisen mieltä, vaan ihmismieli on fundamentaalisesti erilainen kuin muilla elollisilla.
Nahuatl Substantiivit jaetaan nahuatlissa kahteen ryhmään sen mukaan, viittaavatko ne elollisiin vai elottomiin asioihin. Tässä jaossa tulee kuitenkin muistaa, että esim. sellaiset asiat kuten taivas käsitetään elollisiksi. Tämä jako vaikuttaa niiden suffikseihin ja on keskeisin asia substantiivien kohdalla nahuatlissa. Yleissääntö on, että mikäli substantiiviin ei ole liittynyt mikään suffiksi tai partikkeli, sen perässä on nk. absolutiivisuffiksi, joka ilmaisee käytännössä, että sana on perusmuodossa. Tämä suffiksi poistuu, kun sanaan liitetään muita suffikseja. Yleensä absolutiivisuffiksi on elollisilla substantiiveilla -tl ja elottomilla -li
Haltija Luonnossa oli paljon haltijoita. Eri maastoilla ja luonnonkohteilla ja elollisilla olennoilla oli omat haltijansa. Samaan tapaan myös tärkeimmillä aineilla ja luonnonvoimilla, kuten raudalla ja tulella, oli haltijansa. Kaikista edellä mainitun kaltaisista haltijoista käytetään tässä nimitystä ympäristön haltija. Usein ympäristön haltijat toimivat isoina joukkoina, joista käytettiin nimitystä väki. Joidenkin ympäristöjen, kuten metsän ja veden haltijoiden uskottiin auttavan saaliseläinten pyynnissä. Toiset, kuten maahiset, taas olivat lähinnä vihamielisiä ja haitallisia ihmisille. Myös joitakin ympäristön haltijoita, kuten vuoren, raudan ja tulen haltijoita, saatettiin käyttää ihmisten suojeluun ja apureina.