Top 10 similar words or synonyms for xها

yها    0.709310

بردارهای    0.570321

قطرها    0.560497

محورها    0.559311

موهومی    0.543209

محورش    0.543158

بردارها    0.536791

همگراست    0.533186

حول    0.532717

متعامد    0.530917

Top 30 analogous words or synonyms for xها

Article Example
تابع شکل تابع خطی موازی محور Xها است
ریشه‌یابی معادلات چندجمله‌ای برای مثال ریشه‌های معادله فرضی formula_1 نسبت به محور xها در واقع مجموعه‌ای از نقاط اشتراک نمودار معادله با محور xها می‌باشد و چون آن نقاط بر روی محور xها واقع می‌باشند یعنی دارای عرض صفر هستند، بدین منظور باید مقدار x را در معادله‌ای که عرض (y) آن صفر است، درآوریم.
تابع ثابت نمودار یک تابع ثابت روی اعداد حقیقی یک خط موازی محور Xها خواهد بود.
دایره واحد formula_4 زاویه‌ای است که خط گذرنده از Z و مبدأ مختصات با جهت مثبت محور Xها می‌سازد.
ریشه‌یابی معادلات چندجمله‌ای چون می‌خواهیم نقاط تلاقی نمودار با محور xها را پیدا کنیم عرض آن (y) را برابر صفر قرار می‌دهیم و داریم:
اثر کوریولیس سیستم مختصات در عرض جغرافیاییφ، با محور xها به سمت شرق، yشمال و z به سمت بالا (که به صورت شعاعی از مرکز کره به سمت بیرون می‌باشد).
فرشته تاریکی هرج و مرج به وجود میاید چرا که بسیاری از سری xها که از مانتیکور خارج شده‌اند دچار وحشت مردم شده و نیروهای پلیس را به دنبال خود میکشانند.همچنین با پاپوش بسیاری از x ها را به قتل میرسانند.
نمودار میله‌ای نمودار میله‌ای، نموداری است که در آن برای نشان دادن مقدار روی محور xها (محور طول‌ها) مستطیل‌هایی به کار می‌رود.معمولا برای اندازه گیری بارندگی ها از این نمودار استفاده میشود.
پیش‌شماره تلفن یک نمونه:فرض کنیم یک شماره تلفن بصورت ۰۰۹۸۴۵۲۳۲۲xxxx داریم (xها می‌توانند هر عدد یک رقمی ای باشند). در این شماره که می‌توان آنرا بصورت ۰۰۹۸-۴۵۲-۳۲۲-xxxx نوشت:
تانژانت در نمودارهایی که شکل یک تابع را نشان می‌دهند شیب نمودار (یا خط مماس بر نمودار) در هر نقطه برابر است با تانژانت زاویه‌ای که خط مماس بر آن نقطه از منحنی، با جهت مثبت محور افقی (محور xها) می‌سازد.