Top 10 similar words or synonyms for streak

grape    0.862779

hawk    0.858609

purple    0.857676

swallow    0.856430

heliodoxa    0.856399

crimson    0.854955

banded    0.853763

scrub    0.851615

chili    0.851502

crowned    0.850735

Top 30 analogous words or synonyms for streak

Article Example
بلانکا سوآرس سپس او با میگل آنخل سیلوستره هنرپیشه اسپانیایی فیلم Winning Streak، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ زندگی می‌کرد.
دوربین سریع Streak camera نمایه زمانی نور ( temporal profile) را به نمایه فضایی(spatial profile) بر روی آشکار ساز تبدیل می‌کند، با انحراف وابسته به زمان تور بر روی صفحه آشکارساز.
جداسازی (میکروبیولوژی) تکنسین‌های آزمایشگاه بر اساس این که چه میکروبی را می‌خواهند جداسازی کنند، نمونه را به روش خطی (streak plate method) در پلیت‌های آگار کشت می‌دهند و یا آن را وارد محیط مایع می‌کنند.
عدد ماخ محققان در گذشته تصور می‌کردند که نور به هنگام عبور از سیال می‌تواند شکلی شبیه به مخروط ماخ را در پشت خود ایجاد کند. این فرضیه هم اکنون توسط دوربین فوق سریعی با نام «Streak Camera» به اثبات رسیده که با کمک این محققان توسعه یافته است.
فبلت تعریف دیگر برای فبلت: ابزاری دارای صفحهٔ لمسی با قلم است که از تبلت کوچک‌تر و از تلفن همراه بزرگ‌تر است. اصطلاح فبلت اولین بار توسط دو وب‌گاه فنّاوری فوربز و انگجت مطرح شد. اولین فبلت معرفی‌شده از شرکت دل به نام Streak بود که تجربه‌ای ناموفق برای این شرکت بود.
دوربین سریع Optoelectronic streak cameras با هدایت نور یه داخل یک فوتوکاتد فوتو کاتد کار می‌کند، که وقتی فوتونها به آن برخورد می‌کنند بوسیله اثر فوتو الکتریک اثر فوتوالکتریک تولید الکترون می‌کنند. الکترونها داخل لوله کاتد لامپ پرتو کاتدی شتاب داده می‌شوند و از یک میدان الکتریکی عبور می‌کنند که بوسیله یک جفت صفحه ایجاد شده‌است و الکترونها را به کنار منحرف می‌کند. با تغییر پتانسیل الکتریکی بین صفحات، میدان الکتریکی به طور سریع تغییر می‌کند تا الکترونها را به طور وابسته به زمان منحرف کند و در انتهای لوله الکترونها را بر روی یک صفحه فسفری جاروب می‌کند.
رسلمانیا ۳۰ بنجامین تاکر از "Professional Wrestling Torch Newsletter" در ورزشگاه حضور داشت و به مسابقات نمره ۸/۷۵ از ۱۰ داد. او گفت: «رسلمانیا XXX کاری همانند رسلمانیا XX انجام داد؛ احترام به گذشته با نگاه به آینده؛ با نگاه به افرادی همچون سزارو و براین به‌عنوان آینده دبلیودبلیوئی». با این حال تاکر معتقد است «بعد از پایان نوار بُرد آندرتیکر دریافتیم که خداحافظی با گذشته سخت‌تر از آن بود که فکرش را می‌کردیم». او گفت: «این رسلمانیا، و نَه رسلمانیا ۲۸، پایان واقعی یک دوره بود ولی فکر نمی‌کردم که اینطوری تمام شود (اشاره به مسابقه آندرتیکر)؛ طی یک مسابقه بیش از ۱۵ دقیقه‌ای آرام و سطح پایین». از نظر او «در خطر بودن شکست Streak پیش از مسابقات به خوبی حس نشده بود تا وقتی لزنر آن را شکست حس مورد نظر شکل بگیرد. با این حال دنیل براین آنقدر در هر دو مسابقه‌اش خوب کار کرد که بیش از ۷۵۰۰۰ نفر تماشاگر، باخت آندرتیکر را فراموش کرده و براین را تشویق کنند.» تاکر مسابقه پایانی را تحسین‌برانگیز دانست چرا که چندین بار نزدیک بود یکی از سه نفر شکست بخورند. او در مورد سایر مسابقات هم گفت: «وایت با باختن در این مسابقه چیزی را از دست نداد ولی سینا با بُردنش خیلی چیزها را از دست نداد؛ این مرد هیچ ضعفی نشان نمی‌دهد». او همچنین گفت: «بخش هوگان، د راک و استون کُلد بی‌معنی، غیرواقعی و خنده‌دار بود». او در پایان گفت: «به راحتی می‌توان گفت این مسابقات یکی از بهترین رسلمانیاهای برگزار شده در ده سال اخیر بود» و اینکه «آینده روشنی پیش روست اگر فقط می‌توانستیم به شایستگی با گذشته خداحافظی کنیم».