Top 10 similar words or synonyms for naoh

kcl    0.848554

clo    0.841211

nacl    0.835316

ammonium    0.824723

پرکلرات    0.824359

pbo    0.823761

mno    0.822535

potassium    0.819738

mgo    0.817691

sodium    0.816834

Top 30 analogous words or synonyms for naoh

Article Example
میعانات گازی شیرین سازی با NAOH
ترکیب شیمیایی NaOH+HCl↦NaCl+HO
آب ژاول Cl + NaOH ----> NaClO + NaCl + HO
سدیم هیدروکسید - چشم در صورت تماس با NaOH ممکن است آسیب ببیند، و باعث موارد مختلفی نظیر گلوکوم، آب مروارید و کوری دائمی شود.
سدیم هیدروکسید - زخم و اسکار بر روی پوست جزء خطرات رایج NaOH است. هیدروکسید سدیم بسیار خورنده است و می‌تواند سبب تخریب لایه‌های عمیق پوست شود.
باز ضعیف NaOH یک باز قوی نسبت به دی‌اتیل‌آمین است که خود قوی تر از آمونیاک است. هر چه یک باز ضعیف تر شود، مقدار K هم کمتر می‌شود.
گندزدایی آب ۱- به دلیل جدا نمودن سدیم و تبدیل آن به سود محصول جانبی با ترکیب سود (NaOH) و پراکسید (H2O2) تولید می‌شود که خود کاربردهای صنعتی و بهداشتی دارد.
سدیم هیدروکسید - اگر NaOH از طریق دهان بلعیده شود موجب ایجاد سوختگی‌های متعددی در داخل دهان می‌شود. همچنین در صورت بلع کامل باعث همین تأثیرات در گلو و دیگر اعضاء نظیر معده می‌گردد.
سوانت آرنیوس ((OH -)aq) پدید میآورد. برای مثال، از دید آرنیوس NaOH یک باز است؛ زیرا براثر حل شدن این ترکیب یونی در آب، یونهای سازندۀ آن از هم جدا میشود و یونهای هیدروکسید
اتیل استات اتیل اسیتات بوی میوه ای داشته و مایع بی رنگ می باشد. به راحتی در آب حل می گردد. درجه جوش 77 °C دارد. قرار دادن آن با NaOH ناتیریم هیدروکسید، به اتانول و ناتریم اسیتات تجزیه می شود.