Top 10 similar words or synonyms for لیزوفسفولیپاز

بتاسیتوسترول    0.878362

تترابنازین    0.878023

آنتول    0.877446

میتوکسانترون    0.876125

اریتریتول    0.873471

cytokines    0.873094

بکلومتازون    0.871183

سرغملک    0.870625

اکسیدازها    0.869061

uth    0.868110

Top 30 analogous words or synonyms for لیزوفسفولیپاز

Article Example
آنزیم فسفولیپاز فسفولیپاز B یک لیزوفسفولیپاز است. فسفولیپاز C در چرخه اینوزیتول تری فسفات نقش دارد.انواع C و D فسفودی استراز نیز نامیده میشوند.
گرانولوسیت کمترین درصد گلبولهای سفید (۱٪) در یک گسترش خونی را دارند. بازوفیل‌ها دارای دانه‌های درشت آبی تیره در سیتوپلاسم خود هستند. این دانه‌ها حاوی مواد متعددی مانند هیستامین، پروتئوگلیکان (مانندهپارین و کندروایتین) و آنزیمهای پروتئولیتیک (مانند الاستاز و لیزوفسفولیپاز) هستند که نقش مهمی در واکنشهای التهابی دارند. آزاد شدن هیستامین در خون باعث ایجاد علائم حساسیت (آلرژی) ازجمله التهاب، قرمزی، خارش و مخصوصاً کهیر می‌گردد.
بازوفیل بازوفیل‌ها (Basophil) کمترین درصد گلبولهای سفید (۱٪) در یک گسترش خونی را دارند. کروی شکل اند و ۱۰ تا ۱۴ میکرون قطر دارند (کوچکتر از ائوزینوفیل). هسته آن‌ها دارای کروماتین غلیظ، فرورفته، لوبوله، میزان کمتر کروماتین، پوشیده شده به وسیله گرانول‌ها است (برخلاف ائوزینوفیل‌ها). بازوفیل‌ها دارای دانه‌های درشت آبی تیره در سیتوپلاسم خود هستند. این دانه‌ها حاوی مواد متعددی مانند هیستامین، پروتئوگلیکان (مانندهپارین و کندروایتین) و آنزیمهای پروتئولیتیک (مانند الاستاز و لیزوفسفولیپاز) هستند که نقش مهمی در واکنشهای التهابی دارند. آزاد شدن هیستامین در خون باعث افزایش نفوذپذیری مویرگها و ایجاد علائم حساسیت (آلرژی) ازجمله التهاب، قرمزی، خارش و مخصوصاً کهیر می‌گردد. سایر مواد نیز در دفاع بدن در برابر میکروبها موثرند.
شمارش کامل خون دانه های سیتوپلاسم بازوفیلها حاوی مواد متعددی مانند هیستامین، پروتئوگلیکان ( مانندهپارین و کندروایتین ) و آنزیمهای پروتئولیتیک (مانند الاستاز و لیزوفسفولیپاز ) هستند که نقش مهمی در واکنشهای التهابی دارند.آزاد شدن هیستامین در خون باعث ایجاد علائم حساسیت (آلرژی) ازجمله التهاب، قرمزی، خارش و مخصوصا کهیر می گردد.هنگامی که در بدن عفونتی اتفاق می افتد بازوفیل‌ها از مغز استخوان آزادشده و به سمت محل عفونی حرکت میکنند در آنجا بر اثر آسیب گرانولهای درون سیتوپلاسم آزاد می‌شود و در واکنشهای التهابی شرکت می کنند. هیستامین باعث افزایش نفوذپذیری مویرگها و افزایش جریان خون آنها میشود. بازوفیل‌های آسیب دیده و سایر گلبولهای سفید موادی به نام پروستاگلاندین از خود ترشح میکنند که باعث افزایش جریان خون به منطقه عفونی میشود. در هر دو جریان ذکر شده منجر به رسیدن لخته پلاکتی به محل عفونی شده و از گسترش عفونت جلوگیری میشود.همچنین افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها منجر به افزایش هجوم فاگوسیت‌ها به محل عفونی شده و به از بین بردن باکتری‌ها کمک می کند.