Top 10 similar words or synonyms for ضمیرهای

ضمایر    0.701786

ضمائر    0.690335

مفرد    0.543304

ضمیر    0.520112

درزبان    0.516837

مانترا    0.513422

فایروالهای    0.504942

پسوندهای    0.495335

شکاکی    0.492213

مفعولی    0.491220

Top 30 analogous words or synonyms for ضمیرهای

Article Example
زبان‌های کردی ضمیرهای پسوندی:
گویش علامرودشتی ۱۰- ضمیرهای پرسشی
زبان‌های کردی "ضمیرهای اشاره"
لهجه تهرانی به جای ضمیرهای سوم شخص صفت‌های اشارهٔ جانشین اسم استفاده می‌شود.
گویش علامرودشتی ۷- مصوت a در شناسه‌ها و ضمیرهای متصل، به (e) یا (o) تبدیل می‌شود: خودُم، کتابُم، رفتُم، خودُش / خودِش
لهجه کابلی صرف این زمان برعکس فارسی ایران با تغییر ضمیرهای چسبان بر فعل کمکی بودن است نه فعل کمکی خواهد.
فعل کمکی وجهی در زبان انگلیسی در ساختاری پرسشی از shall به همراه ضمیرهای I و We (ضمیرهای اول شخص) به منظور پیشنهاد کردن، تعارف کردن و توصیه کردن و یا پیشنهاد گرفتن یا راهنمایی خواستن و همچنین از shall و will برای بیان اراده نیز استفاده می‌شود.
زبان‌های کردی در سورانی و کلهری ضمیرهای پسوندی مانند فارسی هستند. آنها در انتهای کلمه قرار گرفته و دو کلمه را به هم پیوند می‌دهند. مثلاً:
شناسه در فارسی وجود شش شناسه جداگانه باعث می‌شود که ضمیرهای شخصی «من، تو، ...» در حالت عادی همراه با فعل به کار نمی‌روند؛ برای مثال، در حالت معمول می‌گوییم «دیروز به سینما رفتم»، نه «من دیروز به سینما رفتم» زیرا «-ام»ای که در پایان «رفتم» آمده، شخص فعل را (اول شخص مفرد) نشان می‌دهد. استفاده از ضمیرهای شخصی تنها به هنگام تأکید و مانند آن است. چنین ویژگی‌ای در هر زبانی یافت نمی‌شود. به زبانهای دارای این ویژگی، «ضمیرانداز» می‌گویند. زبان فارسی کاملا ضمیرانداز است. زبان‌هایی مانند اسپانیایی و ایتالیایی نیز ضمیراندازند او زبان‌هایی مانند انگلیسی و فرانسوی ضمیرانداز نیستند.
لهجه شیرازی ضمیرهای اشاره (این) و (آن) درگویش شیرازی به (ای) و (او) و جمع آنها به (اینا) و (اونا) تغییر پیدا می‌کند. ضمایر مفعولی مرا (من)، ترا (تر)، ما را (مار)ها در آخر کلمه بعد از الف در لهجه شیرازی از تلفظ ساقط می‌شوند: