Top 10 similar words or synonyms for ضمایر

مفرد    0.706925

ضمیرهای    0.701786

ضمیر    0.698167

مفعولی    0.696891

فاعلی    0.668097

افعال    0.621977

ضمائر    0.618853

پسوندها    0.604709

کلمات    0.598681

نکره    0.578648

Top 30 analogous words or synonyms for ضمایر

Article Example
ضمایر (مجموعه‌داستان) این کتاب نخستین بار در ایران در سال ۱۳۸۳ توسط نشر سالی منتشر شد.
ضمایر (مجموعه‌داستان) ضمایر عنوان کتابی است از علی‌مراد فدایی‌نیا. این کتاب مجموعه‌ای است حاوی داستان‌های کوتاه که هر یک به نوعی با دیگری در ارتباط است. موضوع اصلی همه‌ی داستان‌ها غم غربت و دوری از وطن و زیستن در کشوری بیگانه است.
گویش فردوسی ضمایر شخصی و ضمایر اشاره
گویش سیستانی ضمایر فاعلی
گویش سیستانی ضمایر مفعولی
ضمیر با این وجود، مشاهده شد که در برخی زبان‌ها، اصولاً ضمایر منفصل وجود ندارند و در برخی دیگر که دارای ضمایر منفصل (به منظور تأکید بیشتر) هستند، گاهی این ضمایر از دو یا چند تکواژ تشکیل شده است. علاوه بر این، گاهی این ضمایر منفصل، دارای ریشه معنایی هستند و به مفهوم دیگری نیز به کار می‌روند.
ضمیر در بررسی تاریخی مسئله زبان‌های ضمیرآزاد و ضمیروابسته، باید توجه داشت که در تحولات تاریخیِ زبان‌های ضمیر آزاد، عمدتاً شناسه‌ها و ضمایر متصل تغییر می‌کنند و ضمایر منفصل، ثابت هستند. برعکس، در زبان‌های ضمیروابسته، ضمایر منفصل تغییر می‌کنند و ضمایر متصل ثابت هستند.
زبان پارسی میانه ضمایر غیر متصل
گویش علامرودشتی ۷- ضمایر شخصی جدا:
گویش علامرودشتی ۸- ضمایر پیوسته: