Top 10 similar words or synonyms for nmr

resonance    0.916547

injection    0.914254

absorption    0.910277

transient    0.909451

dopamine    0.908300

desorption    0.906667

membrane    0.906499

particles    0.903521

tomography    0.902168

algorithm    0.900426

Top 30 analogous words or synonyms for nmr

Article Example
Toomas Rõõm Uurimisvaldkond: madalamõõduliste ja tugevalt korreleeritud elektron- ja spinnsüsteemide infrapunane ja terahertsspektroskoopia tugevates magnetväljades. Patent "Enhancement of NMR and MRI in the Presence of Hyperpolarized Noble Gases". Üle 60 teadustrükise.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhjamaade Ministrite Nõukogu (lühend PMN; taani keeles "Nordisk Ministerråd" (lühend NMR), norra keeles "Nordisk ministerråd", rootsi keeles "Nordiska ministerrådet", soome keeles "Pohjoismaiden ministerineuvosto", islandi keeles "Norræna ráðherranefndin") on Põhjamaade valitsuste koostööorgan, üks Põhjamaade ametliku koostöö põhiorganeid parlamentidevahelise organi Põhjamaade Nõukogu kõrval. See asutati 1971.
Orgaaniline analüüs Analüütiliste seadmete järjestikune ühendamine, nii et esmalt toimub proovis sisalduvate komponentide lahutamine ja seejärel lahutatud ühendite spektroskoopiline analüüs, võimaldab määrata individuaalsete komponentide sisaldust ja keemilist struktuuri. Tänapäeval levinumad hübriidtehnikad on näiteks GC-MS, GC-IR, HPLC-MS, HPLC-NMR, CE-MS jm.
Sensormolekul Kompleksi tekkel võivad muutuda ka molekuli elektrokeemilised omadused ja uurida saab nende muutust. Näiteks on võimalik valmistada sensormolekulil põhinev ioonselektiivne elektrood, leida ioonidest põhjustatud membraanpotentsiaal ja selle abil vastavate ioonide kontsentratsioon lahuses. Määramismeetoditena on lisaks eelpool nimetatutele kasutusel ka teisi meetodeid, näiteks NMR spektroskoopia, mille abil saab uurida vesiniksideme moodustamist ja võimalikku sensormolekuli deprotoneerumist.
Indrek Tart Ta on Tallinna Ülikooli nüüdiskultuuri uurimiskeskuse vanemteadur. Aastatel 1969–1992 töötas ta nn. Lippmaa füüsikasektoris kvantkeemia vallas, püüdes välja arendada tuumamagnetresonantsis (TMR, inglise keeles NMR) olulise "keemilise nihke" ("chemical shift") kvantmehhaanilise arvutamise võimalusi. Edasine töö humanitaarias hõlmas nii kodanikualgatust kui eesti kirjanduse bibliomeetrilisi mudeleid. Nullindatest alates on ta keskendunud isiklike ja kultuuriliste alusväärtuste teooriale (S.H. Schwartzi 1992. aasta sõõrmudeli tähenduses) ning küsitlusandmestike (eriti Euroopa Sotsiaaluuringu (European Social Survey (ESS) 2002–2012)) vastavasisulisele analüüsile, keskendudes multidimensionaalse skaleerimise kõrgema-dimensionaalsetele rakendustele.
Dessi-Martini perjodinaan Dess-Martin periodinaani kasutatakse põhiliselt oksüdeerijana kõrge tundlikkusega ja mitmeotstarbeliste alkoholidega. Üheks DMP efektiivsuse põhjusteks on tema kõrge selektiivsus antud alkoholi hüdroksüülrühma suhtes, mis põhjustab reaktsiooni esimeses etapis ligandi vahetuse. Prooton tuumamagnetresonantsspektroskoop(NMR) on tuvastanud, et kasutades ühte ekvivalenti alkoholi, tekib vaheproduktina diatsetoksüalkoksüperiodiaan. Seejärel atsetaat käitub reaktsioonis alusena, deprotoneerides α-H alkoholist, et tekiksid saadustena karbonüülne ühend, iodiaan ja atsetaathape. Kui kasutada diooli või rohkem kui üks ekvivalent alkoholi, tekib vaheühendina atsetoksüdialkoksüperiodiaan. Tänu vastava periodiaani labiilsele iseloomule toimub oksüdatsioon palju kiiremini.
Ioonne vedelik Enamik ioonseid vedelikke, mis põhinevad tavalistel katioonidel ja anioonidel peaksid olema värvitud, ning neil peaks olema minimaalne absorbeerumine suurematel lainepikkustel kui 300 nm. Praktikas omandavad soolad kollase värvuse, eriti, kui tertsiaarseid amiine muudetakse kvaternaarseteks. Ebapuhtuse kogused, mis seda põhjustavad on, väga väikesed, mida ei saa detekteerida 1H NMR või CHN mikroanalüüsi abil. Paljude rakenduste korral ei ole see aga oluline. Kui aga kasutatakse fotokeemilist või UV-nähtavat spektroskoopiat, siis on solventide puhtus väga oluline. Siiani ei ole nende ebapuhtuste täpne põhjus teada, kuid arvatakse, et need on pärit soovimatutest kõrvalreaktsioonidest nagu oligomerisatsioon, või polümerisatsioon vabade amiinidega, või ebapuhtustest algmaterjalides. Kui vedelike värvitus on oluline, siis on värvust võimalik minimeerida järgmiste võtetega:
Kahedimensionaalne tuumamagnetresonantsspektroskoopia Iga eksperiment koosneb raadiosageduslike lainete pulssidest, mille vahel on kindlaks määratud ooteajad. Erinevaid TMR eksperimente saabki eristada pulsside ajastuse, nende sageduse ja intensiivsuste järgi. Peaaegu kõigil 2D-eksperimentidel on neli etappi: ettevalmistusperiood, kus magnetisatsiooni koherentsus luuakse raadiosageduslike lainete pulsside järjestusega; evolutsiooniperiood ehk kindel ajavahemik, mil ühtki pulssi ei rakendata ning tuumaspinnid saavad vabalt pretsesseeruda (roteeruda); segunemisperiood, kus järgmise pulsijärjestuse kasutamine manipuleerib koherentsust ning saadakse mõõdetav signaal; detekteerimisperiood, kus vaba induktsiooni hääbumisest saadud proovi signaali mõõdetakse ajast sõltuva funktsioonina (ajafunktsioonina) sarnaselt nagu 1D FT-NMR puhul.
Payne'i ümberasendus Valmistati lahus metüül(tsüano)kupraati (edaspidi lahus A) järgmiselt: 0,35 g vask(I) tsüaniidi suspensioonile tetrahüdrofurfuraanile lisati tilkhaaval 5 minuti jooksul 2,76 mL metüülliitiumi lahust etüüleetris (1,4M) argooni keskkonnas 0 °C juures. Saadud värvitut lahust segati 10 minutit 0 °C juures, seejärel soojendati seda 25 °C-ni 30 minuti jooksul, pärast seda jahutati lahus uuesti 0 °C-ni. Eraldi valmistati liitiumisoola (±)-cis-4-bensüüloksü-2,3-epoksü-1-butanooli lahus (edaspidi lahus B) järgmiselt: 0,9 g liitiumkloriidi, 0,5 g epoksüalkoholi ja 10 mL tetrahüdrofurfuraani lahusele, argooni keskkonnas −78 °C juures, lisati tilkhaaval 1,65 mL n-butüülliitiumi ja heksaani lahust (1,56 M). Saadud lahust segati 5 minutit −78 °C juures, seejärel lasti soojeneda 0 °C-ni ja segati seda lahust 10 minutit sellel temperatuuril. Pärast seda lisati lahusele B lahust A läbi kanüüli 0 °C juures. Lahusel lasti soojeneda toatemperatuurini 2 tunni jooksul, seejärel segati lahust veel 12 tundi ja lisati ettevaatlikult 5 mL küllastunud ammoniumkloriidi vesilahust. Lahust segati veel 2 tundi, et vase jääke paremini eemaldada. Lisati 20 mL etüüleetrit ja ekstraheeriti orgaaniline kiht. Vee faasi ekstraheeriti veel kaks korda 20 mL etüüleetriga ja kombineeritud orgaanilised faasid kuivatati magneesium sulfaadiga, seejärel filtreeriti ja kontsentreeriti, et saada 0,51 g produkti, mis oli värvitu õli puhtusega 95%. IR(film) 3400, 3100, 3060, 3030, 2970, 2930, 2870, 1600, 1500, 1465, 1445, 1385, 1370, 1320, 1285, 1210, 1180, 1120, 1100, 1075, 1030, 1020, 980, 905, 830, 750, 730, 710, 695 cm–1; 1H NMR (CDCl3) δ 0,90 (t, J = 6,0 Hz, 3 H), 1,37–1,53 (m, 2 H), 3,20 (br s, 2 H), 3,40–3,65 (m, 4 H), 4,48 (s, 2 H), 7,29 (s, 5 H).