Top 10 similar words or synonyms for loomuõigusest

autoriteedile    0.685809

õigustades    0.659273

vagadust    0.642486

tütrepoja    0.636972

ambitsioone    0.635354

dogmasid    0.632684

suhtumises    0.630750

alamaid    0.627559

koadjuutorile    0.626622

jutlustes    0.625973

Top 30 analogous words or synonyms for loomuõigusest

Article Example
Relvastatud jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses Hiljem täpsustasid õiglase sõja doktriini Francisco Vitoria ja Francisco Suarez, kes rõhutasid proportsionaalsust, mis on asjakohane ka tänapäeval. Õiglase sõja doktriini muutis ilmalikumaks ja riikidele vastuvõetumaks Hugo Grotius. Hiljem ei pidanud riigid ennast seotuks jumalikust või loomuõigusest tulenevate piirangutega, mille tõttu õiglase sõja doktriin hakkas laienema ning kadus XVIII sajandi alguseks.
Homofoobia Keskaegses Euroopas peeti homoseksuaalset käitumist sodoomiaks, mis oli karistatav surmaga. Homoseksuaalsete inimeste tagakiusamine saavutas tipu keskaegse inkvisitsooni käigus, kui mitmeid usuliikumisi süüdistati satanismi kõrval ka hooramises ja sodoomias. Süüdistused sodoomias ja homoseksuaalses käitumises olid olulised punktid 1307. aastal toimunud Templirüütlite ordu kohtuprotsessil. Teoloog Aquino Thomase teosed olid mõjukad sidumaks homoseksuaalsuse hukkamõistu ideega loomuõigusest. Ta väitis, et teatud patud on looduse vastased. Näiteks need, mis on vastuolus loomadele loomuliku isaste ja emaste vahelise vahekorraga. Seepärast kvalifitseerivad tema hinnangul sellised pahed eriti ebaloomulikuks.
Servius Sulpicius Rufus Tuginedes oma õigusalastele ja filosoofilis-retoorilistele teadmistele, tõi Sulpicius õigusteadusesse süsteemiidee. Ta leidis, et õigus on inimeste loodud, läbimõeldud mõistesüsteemi abil kujundatud mõtteline instituut. Sulpicius leidis, et süsteemi moodustavad korduvad kujundid ja laused pidid täiendama inimeste bioloogilist loomust ning tagama tsiviliseeritud kooselu huve ja väärtusi. Sulpiciuse õpetus oli sel moel vastandiks varem domineerinud õpetusele loomuõigusest. Oma hilisemas dialoogis "Brutus" tõstis Cicero esile Sulpiciuse õigusteadmisi ja kõneosavust.
Christian Wolff Kui Friedrich Suur 1740. aastal troonile tõusis, siis üks tema esimesi samme oli Wolffi tagasikutsumine, pakkudes talle Kuningliku Preisi Teaduste Seltsi alalise liikme staatust. Lisaks sellele, et kuningas tahtis isa tehtud ülekohut heastada, pooldas ta ise determinismi või isegi fatalismi, mis tema isa olid vihastanud. Hiljem nägi Friedrich siiski Wolffi Paul Henri Thiry d'Holbachi fatalistlike vigade allikana. Wolff eelistas aga oma vana ametikohta Halles. Aastal 1740 läkski ta suurte kiidu- ja austusavalduste saatel Hallesse tagasi. Ta isegi leppis mõne oma vana vastasega ära. Aga tema loengud ei olnud enam menukad, sest tema järgijad, eriti Sigmund Jakob Baumgarten, olid ilmutuse kriitikaga temast kaugemale läinud ja pietistid ei olnud enam nii tugevad vastased, et vaidlus nendega oleks üliõpilasi ligi tõmmanud. Wolff loobus peagi loengutest, kaevates üliõpilaste madala kvaliteedi üle ja öeldes, et oma kirjutistega saab ta kogu inimsoo professorina rohkem kasu tuua. Ta kirjutas loomuõigusest, moraalifilosoofiast ja eraeetikast, pühendades kuningas Friedrichile 16 köidet. 9. aprillil 1754 suri ta podagrasse.