Top 10 similar words or synonyms for klement

feodor    0.765355

ottomar    0.734908

feliks    0.731898

univer    0.729089

raimund    0.728403

berzinš    0.722159

abram    0.717540

kaplan    0.715798

helmuth    0.711599

orest    0.707221

Top 30 analogous words or synonyms for klement

Article Example
Feodor Klement 1951. aastal määrati Feodor Klement Tartu Ülikooli rektoriks. Sellel ametikohal vahetas ta välja Alfred Koorti, kes oli pidanud rektoriametit 1944. aastast.
Feodor Klement 1952–1973 oli Klement Nõukogude Rahukaitsekomitee liige, ENSV TA FAI teadusliku nõukogu liige, ENSV TA Loodusuurijate Seltsi tegevliige ning Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu (hiljem ühing Teadus) liige. 1953–1973 kuulus ta NSVL TA Spektroskoopiakomisjoni, 1960–1969 Lenini preemiate määramise komiteesse liikmena teaduse ja tehnika alal. 1963–1973 oli ta "Eesti nõukogude entsüklopeedia" peatoimetuse liige, Nõukogude Teaduse ja Tehnika Ajaloolaste Ühenduse Komitee liige ning ajakirja "Журнал прикладной электроники" toimetuskolleegiumi liige.
Klement Gottwald 11. märtsil 1953 saabus Gottwald Moskvast tagasi Stalini matustelt. Ta kaebas juba lennujaamas halba enesetunnet. Esialgu usuti, et tegemist on lihtsalt külmetusega, kuid olukord oli palju tõsisem ning kolm päeva hiljem suri ta aneurüsmi tagajärjel.
Klement Gottwald Klement Gottwaldi surnukeha palsameeriti ning paigutati mausoleumi. Surnukeha oli aga liiga hilja ja oskamatult palsameeritud ning hakkas ilmutama lagunemise tundemärke. 1962. aastal viidi ta surnukeha mausoleumist ära ja kremeeriti.
Klement Gottwald 4. aprillil 1945 sai ta Košices moodustatus Rahvusrinde valitsuse esimehe asetäitjaks. 2. juulist 1946 kuni 15. juunini 1948 oli Klement Gottwald Tšehhoslovakkia koalitsioonivalitsuse peaminister. 14. juunist 1948 kuni oma surmani oli ta Tšehhoslovakkia president.
Feodor Klement Feodor Klement sündis 1903. aastal Sankt-Peterburgi Jekaterinhofi linnajaos eestlaste Dietrich ja Karolina Klementi seitsmenda pojana. Dietrich Klement oli alul Narvas sadulsepp (kuuludes ka Narva sadulseppade tsunfti), hiljem Putilovi tehase tööline Peterburis. Esimesed kümme eluaastat kasvas Feodor Klement Peterburis, järgmised kümme (1908–1918) Ligovos. Ta õppis 1910–1913 Ligovo algkoolis, seejärel 1913–1918 Peterburi 10. gümnaasiumis. 1918 oli Klement õpilane Narva gümnaasiumis.
Feodor Klement 1926–1941 elas Feodor Klement Leningradis. 1926–1929 oli ta Leningradi kubermangu poliithariduse osakonna raamatukogude sektori juhataja ja inspektor, 1929–1930 osakonna metoodilise kabineti juhataja. Selle kõrvalt õppis ta 1927–1928 Leningradi Riikliku Ülikooli (LRÜ) füüsika-matemaatikateaduskonna matemaatikaosakonna I kursusel, 1929–1934 jätkas aga õpinguid LRÜ füüsikateaduskonna füüsikaosakonnas. Ülikooliga samal ajal Klement niihästi töötas teadlasena kui ka kerkis partei liinis. Akadeemik Aleksandr Nikolajevitš Terenini (1896–1967) laboratooriumis oli ta 1930–1931 õpilane ja uurija, 1931–1934 poole kohaga noorem teaduslik töötaja. 1930–1932 oli ta LRÜ parteikomitee sekretäri asetäitja, 1932–1933 LRÜ Füüsikainstituudi parteiorganisatsiooni sekretär. 1934 lõpetas ta ülikooli.
Feodor Klement 1941–1944 oli Klement evakueeritud Jelabugasse, kus oli LRÜ Jelabuga filiaali parteiorganisatsiooni sekretär ning pärast kandidaadidissertatsiooni kaitsmist (10. mai 1943) ja füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadi kinnitamist 1943. aastal ka LRÜ Jelabuga filiaali ülem.
Feodor Klement Kohe pärast Eestisse saabumist esitati Klement ka Eesti Teaduste Akadeemia tegevliikmeks.
Feodor Klement 1952–1953 oli Feodor Klement EK(b)P Tartu oblastikomitee ja oblastikomitee büroo liige, 1953–1971 EKP Tartu linnakomitee ja linnakomitee büroo liige. 1953–1954 oli ta EK(b)P KK liikmekandidaat ja 1954–1972 EKP KK liige. Ta kuulus 1954–1966 ka NSVL Ülemnõukogu IV, V ja VI koosseisu, külastades 1955. aastal Tšehhoslovakkiat, 1960. aastal Norrat ning 1961. aastal Itaaliat NSV Liidu parlamendidelegatsiooni koosseisus.