Top 10 similar words or synonyms for kj

mol    0.882919

wh    0.865975

bht    0.855039

kcal    0.853424

dl    0.845453

mmol    0.836903

kh    0.829766

mpa    0.828589

mool    0.823951

lh    0.816456

Top 30 analogous words or synonyms for kj

Article Example
Biomassienergia Biomassi kuivaine keskmine kalorsus on 20 kuni 26 kJ/g. Näiteks tüvepuidul 20,0–20,5 kJ/g, tüvekoorel 20–23 kJ/g.
Taastuv energiaressurss Biomassi kuivaine keskmine kalorsus on 20 kuni 26 kJ/g. Näiteks tüvepuidul 20,0–20,5 kJ/g, tüvekoorel 20–23 kJ/g.
Tomatid 100 grammi värskeid punaseid tomateid annavad 18 kcal ehk 74 kJ või 20 kcal ehk 84 kJ energiat (kalorsus).
Alkeenid Võrreldes üksiksidemega on kaksikside tugevam (ühe sideme energia on u 347 kJ/mol, kaksiksidemel 611 kJ/mol) ja lühem (1,54 Å ja 1,33 Å vastavalt). Kaksiksidet võib nimetada ka funktsionaalrühmaks, sest selles esinev π-side on madalama sidemeenergiaga kui σ-side (264 kJ/mol ja 347 kJ/mol vastavalt) ja seetõttu on π-side reaktsioonivõimelisem.
Hüdriidid ∆H = +145 kJ mol
Latentne soojus kus formula_2 on vabanenud või neeldunud energia hulk aine faasimuutusel (kJ), formula_3 on aine mass (kg), ja formula_4 aine latentne soojus (kJ kg).
Hübriidhaab Hübriidhaaba kasutatakse ka energia tootmiseks. Tüvepuidu energiasisaldus on 19,3 kJ/g kuni 20,3 kJ/g okstes, mis on võrreldav teiste Põhja-Euroopa puuliikidega.
Divesinik Aurustumissoojus on 0,891 kJ/mol, sulamissoojus 0,117 kJ/mol. Erisoojusmahtuvus on 14304 J/(kg · K). Soojusjuhtivus on 0,1815 W/(m · K).
Messing Messingi erisoojus on 3,77 kJ/kg/K.
Lämmastiksaaste N + 3H ↔ 2NH ΔH = – 92,4 kJ