Top 10 similar words or synonyms for kirjand

lähtetekst    0.814827

bitstream    0.811723

aaremäe    0.810730

androgüün    0.810715

ilmaütlev    0.809010

absolutiivne    0.807779

gümnaasiumiõpik    0.806992

homonüümia    0.801621

numbritesse    0.801029

lobast    0.800811

Top 30 analogous words or synonyms for kirjand

Article Example
Kirjand Kirjand on üles ehitatud tekst. See on enamasti mõne lehekülje pikkune proosavormis kirjutis, mis tuleb kooliõpilastel koostada õppetöö käigus harjutusülesandena või kontrolltööna (eriti emakeele ja kirjanduse õpetamisel), võistlustööna või eksamitööna (näiteks küpsuskirjandina või sisseastumiskirjandina).
Kirjand Kirjand võib kombineerida elemente esseest (oma seisukohad) ja (ümber)jutustusest (ilukirjanduslikus vormis kirjeldused), kuid ei sisalda tavaliselt viiteaparatuuri ega otsekõnet.
Kirjand Kirjand võib olla arutlev, jutustav või kirjeldav.
Kirjand Arutleva kirjandi puhul nõutakse tavaliselt, et ta koosneks sissejuhatusest, teemaarendusest ja kokkuvõttest.
Kirjand Võrreldes esseega on kirjand vähem kujundlik ja ei tõsta autori arvamust esile.
Arutlev kirjand Kirjandi tavaline maht on 600-800 sõna.
Arutlev kirjand Kirjandi struktuur:
Arutlev kirjand Arutlevas kirjandis kasutatakse publitsistlikku stiili, st kirjandi väljendusvahendid jäävad kirjakeele raamidesse.
Arutlev kirjand Arutlev kirjand on kirjand, mille sisuks on kujuteldavale lugejale (haritud kaasmaalasele) mingis küsimuses oma seisukoha tutvustamine ja veenev põhjendamine. Lisaks veenvusele peab kirjand olema huvitav, värskete mõtetega, asjalik, loogilise mõttelõngaga, ladusa ja tabava väljenduslaadiga.
Arutlev kirjand Eesti koolides on arutlev kirjand emakeele riigieksami vorm - nn küpsuskirjand.