Top 10 similar words or synonyms for keskinstituudis

aspirantuuris    0.838377

keemiadoktor    0.836537

топлива    0.832627

aspirandina    0.829933

keskinstituudi    0.828060

компонентов    0.824727

поверки    0.815555

vaneminsenerina    0.815051

численности    0.814768

stsenaristide    0.811857

Top 30 analogous words or synonyms for keskinstituudis

Article Example
Tõnu Truus Aastatel 1966–1971 õppis ta Moskvas riiklikus kehakultuuri keskinstituudis.
Evald Kree Ta lõpetas 1937 Jakob Westholmi Gümnaasiumi. Ta õppis aastatel 1942–1944 Moskvas Kehakultuuri Keskinstituudis, lõpetas 1948. aastal TPI majandusteaduskonna ja 1954. aastal kaugõppes Tartu Riiklikus Ülikooli kehakultuuriteaduskonna.
Werner Schmieder 1967. aastal sai Schmieder Sotsialistliku Majandusjuhtimise Keskinstituudis doktorikraadi majandusteaduste alal ning asus tööle Saksa DV rahandusministri asetäitjana. 1974. aastast alates kandis ta ametikoht Saksa DV Rahandusministeeriumi riigisekretäri nimetust.
Dagmar Normet Dagmar Normet õppis Uljanovski Pedagoogilises Instituudis vene keelt ja kirjandust, hiljem Moskvas Kehakultuuri Keskinstituudis. 1945. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse õpetajana.
Roman Kariste Kariste õppis II maailmasõja ajal Moskva Kehakultuuri Keskinstituudis. Ta lõpetas Tallinna Kehakultuuritehnikumi (1948) ja Leningradi Lesgafti-nimelise Kehakultuuriinstituudi (1952). Ta töötas hiljem poksitreeneri ja kehalise kasvatuse õpetajana.
Augusts Lietavietis Aastatel 1935–1945 töötas ta Tööhügieeni ja kutsehaiguste keskinstituudis labori juhatajana, 1948–1971 Tööhügieeni ja Kutsehaiguste Teadusliku Uurimisinstituudi direktorina. Ühtlasi oli ta aastatel 1931–1955 Tervishoiuarstide spetsialiseerumise keskinstituudi tööstushügieeni kateedri juhataja.
Mihhail Lemešev Lemešev on töötanud aastatel 1956–1969 Novosibirskis NSVL TA Siberi osakonna majandusinstituudis teaduri, hiljem sektorijuhatana, aastatel 1972–1985 Moskvas NSVL TA Majandusmatemaatika Keskinstituudis osakonnajuhatajana. Hiljem on ta juhtinud NSVL Teaduste Akadeemia süsteemis tootlike jõudude ja loodusressursside juhtimise laboratooriumi.
Jüri Soolep Ta on lõpetanud ERKI arhitektuuriteaduskonna 1986. aastal. Aastatel 1986–1988 õppis ta Moskva Arhitektuuriteooria ja -ajaloo Teaduslikus Keskinstituudis ja sai teaduste kandidaadi kraadi. Seejärel täiendas ta end Inglismaal, õppides aastatel 1997–2001 Portsmouthi Ülikoolis, kus sai filosoofiadoktori kraadi.
Toivo Rande Lõpetas 1973 Tallinna 43. Keskkooli ja 1977 TPedI kehakultuuriteaduskonna; 1982–86 oli kaugõppeaspirant Moskva Kehakultuuri Keskinstituudis; bioloogiakandidaat (1986, TÜ), väitekiri "Südametegevuse inertsus sinusoidaalsetel lihasetöö režiimidel". Töötanud aastast 1977 TPedI kehakultuuriteaduskonnas spordifüsioloogia laboris ja meditsiinilis-bioloogiliste distsipliinide kateedris, aastast 1989 dotsent, 1986–89 ka prodekaan.
Jaak Põlluste Lõpetas 1967 Tallinna 21. Keskkooli, 1973 TÜ arstiteaduskonna, 1979–82 Moskvas Tuberkuloosi Keskinstituudis pulmonoloogia eriala aspirant, meditsiinikandidaat (1983, TÜ), väitekiri "Особенности клинического течения хронического бронхита и протeолитичекая активность бронхиального секрета". Oli 1974 internatuuris pulmonoloogia ja ftisiaatria erialal, töötas 1974–75 Seli Kopsutuberkuloosi Sanatooriumis, oli 1975–77 arst Nõukogude armees, 1977–79 Vabariikliku Tuberkuloosidispanseri arst, 1982–83 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (EKMI) pulmonoloogia osakonna nooremteadur, 1983–89 teadussekretär, 1989–2003 teadusdirektor, aastast 2003 Tervise Arengu Instituudi (end EKMI) teaduskeskuse teadussekretär.