Top 10 similar words or synonyms for juurdub

ärrituv    0.722719

unenägudest    0.719060

peegeldasid    0.695417

rõhus    0.688169

vagadust    0.686776

loovalt    0.684344

lõhnast    0.682548

lämmatab    0.682168

seletaks    0.680795

kohaneb    0.678901

Top 30 analogous words or synonyms for juurdub

Article Example
Maruula-elevandiõunapuu Seeme on hea idanevusega. Ka pistoks juurdub kergesti.
Harilik kukehari Taime kasvatatakse sageli ka ilutaimena miniaedades, samuti surnuaedadel. Taim juurdub kergesti, kui tal seda lubatakse, kuid sama kerge on teda välja kitkkuda, sest tema juured on madalal.
Suljutaimed Suljutaime on avajuursest taimest lihtsam istutada, see juurdub hästi. Mehaaniline istutamine võimaldab nii taimla kui ka metsaistutamise tootlikkust ligi kolm korda suurendada.
De monade, numero et figura I Üks kese mikrokosmoses on süda, kust kogu elukasse väljuvad eluvaimud, millesse kinnitub ja milles juurdub elu üldine puu, ja mille algseks valvamiseks ja säilitamiseks kanduvad need tagasi. Üks aju on iga liikumise alge ja tunne. Üks luu, üldine tegutsemise elund. Üks maks, toitumise Amphitrite.
Õpitud optimism Õpetades lastele ABCDE-tehnikate abil õpitud optimismi, saab aidata lastel paremini hakkama saada elu jooksul nende teele sattuvate raskustega. Lisaks sellele väärtusele, mida ka täiskasvanud võivad optimismi õppimisest saada, juhtub lastele selle varakult õpetamisel see, et arutlemisega seotud mõtlemine juurdub neisse. Nad ei pea keskenduma optimistiks olemisele, kuna optimism muutub automaatseks ja see viib lapse jaoks positiivsema eluni.
Must pipar Must pipar on ronitaim. Ta kasvab puu, posti või trellise toel kuni 4 m kõrgeks. Liaanidele omaselt, juurdub ta kergesti kohas, kus ta vars maad puutub. Tal on vahelduvad südaja kujuga terve leheservaga lehed, mis on 5–10 cm pikad ja 3–6 cm laiad. Pisikesed õied asuvad hulgakesi koos pikal sabataolisel õisikul. Tähk on rippuv ja algul 4–8 cm pikk, aga sedamööda, kuidas viljad küpsevad, kasvab see 7–15 cm pikkuseks.
Klassikaline ja mitteklassikaline ratsionaalsuse ideaal Tänapäeva füüsika ja üldse loodusteadus toetub vaatluse mõistele, millel on sõltumatu algmõiste iseloom. See mõiste pärineb teatud filosoofilistest teadvuse abstraktsioonidest. Vaatluse ülesehituse tähtsus ilmneb relatiivsusteoorias ja kvantmehaanikas ning see mõiste on esiplaanil ka psühholoogias, etnoloogias, kultuuriantropoloogias, keeleteaduses, ühiskonnateoorias ning ideoloogia uurimisel. Füüsikaliste nähtuste teadmise sõnastus on hakanud sõltuma nende uurimisega kaasnevate teadvusenähtuste uurimisest. Oleks hädasti tarvis määratleda vaatluse mõiste täpsuse ja selgusega, mis läheneksid matemaatika ja füüsika mõistete omale. Teadvuse teooria peab andma idealisatsioonid ja abstraktsioonid, mis võimaldaksid mõista vaatluse nähtust, kuivõrd ta juurdub tundlike ja teadlike olendite asendis looduse süsteemis.
Albrecht von Hohenzollern Liivimaal püüdis Albrecht oma huve läbi suruda oma venna Wilhelmi abil, kes sai 1529. aastal tänu Albrechti liidule Riia peapiiskopi Thomas Schöninguga viimase koadjuutoriks, 1539 ka peapiiskopiks. Wilhelm püüdis esialgu oma valdusi laiendada, algatades Saare-Lääne vaenuse (1532–1536), kuid teiste Liivimaa riikide vastuseisu tõttu see tal ei õnnestunud. Albrecht toetas oma venda küll üsna aktiivselt, ent tema ressursid polnud kaugeltki piisavad, et Liivimaa sisepoliitikat radikaalselt muuta. Nii otsustas ta oodata, kuni protestantluse idee Liivimaal rohkem juurdub. 1540. aastatel tal Liivimaa siseasjadesse sekkumise võimalus sisuliselt puudus.
Utilitarianism Kui utilitarism saab moraalimeele loomusest õigesti aru, siis see raskus jääb alles seniks, kuni moraalne iseloom hakkab toetuma printsiipidele nii, nagu ta seni on toetunud järelmitele; kuni ühtsustunne kaasolenditega (mida Kristus kindlasti taotles) hariduse edenedes juurdub meie iseloomus ja meie teadvuses sama sügavalt meie loomuse osana, nagu kuriteokartus tavalisse hästikasvatatud noorde inimesse. See raskus ei teki ainult kasuprintsiibi puhul, vaid iga katse puhul moraali analüüsida ja printsiipidele taandada; kui see printsiip ei ole inimeste silmis juba sama püha kui selle rakendused, paistab ta viimastelt pühadust vähemaks võtvat.
Éloge de l'amour AB. Filosoofide ja armastuse suhe pole lihtne. Seda näitab väga selgelt Aude Lancelini ja Marie Lemonnier' raamat "", mis peaaegu esimesena uurib filosoofide elu ja mõtlemist ilma lihtsustamata. Filosoofia kõigub armastuse küsimuses kahe äärmuse vahel, kuigi esineb ka vahepealne vaade. Üks äärmus on Arthur Schopenhauer, et ta ei andesta kunagi naistele armastuse kire kogemist, mis teeb võimalikuks inimese, väärtusetu liigi jätkumise. Teises äärmuses on filosoofid, kes teevad armastusest subjektiivse kogemuse ühe kõrgema tasandi, näiteks Søren Kierkegaard, kelle järgi elul on kolm tasandit. Esteetilisel tasandil on armastuse kogemus edeva võrgutamise ja kordamise kogemus. Indiviide motiveerivad naudingu isekus ja isekuse enda isekus, prototüüp on Wolfgang Amadeus Mozarti don Juan. Eetilisel tasandil on armastus ehtne ja näitab oma tõsisust. See on absoluudile suunatud igavene kohustus, mida Kierkegaard koges oma pikas kurameerimises noore Reginaga. Eetiline tasand võib viia kõrgeima, religioosse tasandini, kui kohustuse absoluutset väärtust toetatakse abieluga. Abielu ei ole mõeldud sotsiaalse sideme tugevdamisena eksinud armastuse ohtude eest, vaid institutsioonina, mis kanaliseerib ehtsa armastuse selle fundamentaalse sihi poole. Armastuse lõplik muutumine saab võimalikuks, kui "mina sukeldub läbi omaenda läbipaistvuse kohtama jõudu, kes ta lõi", st tänu armastuse kogemusele juurdub mina oma jumalikku allikasse. Siis jõuab armastus teispoole võrgutamist ning abielu tõsisel vahendusel saab sellest tee üleinimliku juurde.