Top 10 similar words or synonyms for hüpoteesiks

iseärasuseks    0.786418

kirjelduseks    0.774474

testiks    0.764568

inhibiitoritest    0.753755

olemuslikkus    0.747489

otsesumma    0.747408

parallaks    0.746364

põhitunnuseks    0.745553

naudingule    0.743754

maalitehnika    0.743047

Top 30 analogous words or synonyms for hüpoteesiks

Article Example
Kontiinumi hüpotees On olemas kontiinumi hüpoteesi üldistus, mida nimetatakse üldistatud kontiinumi hüpoteesiks (GCH): see ütleb, et kõigi ordinaalarvude formula_8 korral
Hüpotees Loodusteaduses ja teistes empiirilistes teadustes nimetatakse hüpoteesiks tavaliselt teoreetilist oletust, mille tõesuse või vääruse kohta on kas või põhimõtteliselt võimalik leida tõendmaterjali, mis põhineb kogemusel.
Reumatoidartriit RA etioloogiliseks hüpoteesiks on pakutud ka erinevate infektsioossete tekitajate võimalikku osalust RA tekkes – vihjatud on mükoplasma, Epsteini-Barri viiruse, tsütomegalo-, parvo- ja punetiseviiruse rollile ja ka punetiste vaktsiinile.
Stereotüüpia (meditsiin) Stereotüüpiat nimetatakse autismi juhtudel "stimming"'uks, mille põhjuse hüpoteesiks on ühe või rohkema meele iseergutamine. Mõisted nagu "punding" ja" tweaking" kirjeldavad korduvat käitumist, mis esinevad seoses mõne narkootikumi kõrvaltoimega.
Johann Heinrich von Mädler Tähtede omaliikumist uurides tuli ta välja hüpoteesiga, mida ta nimetas keskse päikese hüpoteesiks. Selle järgi asub Linnutee galaktika kese Plejaadide kerasparves ja Päike pöörleb ümber selle. Ta määras Galaktika keskme asukoha valesti.
Kawasaki haigus Kawasaki haiguse hüpoteesiks on haiguse ägedas faasis vaskuliidi teke immuunsüsteemi aktiveerumisel tsütokiinide ja antikehade komplekteerimisega. Patogeneesis võib oluline roll olla ka närvirakkude kasvufaktoril, kuna haigete vereseerumi NGF-i tase on märkimisväärselt kõrge.
Luis Walter Alvarez 1980. aastal ilmus Luis Alvaraze ja Walter Alvareze ning kahe Lawrence'i Berkeley kiirguslabori tuumakeemiku ühisartikkel Science'is "Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction: Experiment and Theory", milles esitati uurimustulemuste tõlgendusena väide, et dinosauruste ja paljude teiste liikide massilise väljasuremise Kriidi ajastu lõpul põhjustas kokkupõrge suure meteoroidiga. Seda nende tõlgendust hakati hiljem nimetama Alvareze hüpoteesiks.
Walter Alvarez 1980. aastal ilmus Luis Alvareze ja Walter Alvareze ning kahe Lawrence'i Berkeley kiirguslabori tuumakeemiku ühisartikkel Science'is "Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction: Experiment and Theory", milles esitati uurimustulemuste tõlgendusena väide, et dinosauruste ja paljude teiste liikide massilise väljasuremise Kriidi ajastu lõpul põhjustas kokkupõrge suure meteoroidiga. Seda nende tõlgendust hakati hiljem nimetama Alvareze hüpoteesiks.
Arthur Burks Charles Sanders Peirce'i järgi on loogika üks ülesanne liigitada arutlusi, et määrata iga liiki arutluste kehtivus. Peirce tõi deduktsiooni ja induktsiooni kõrvale sisse uue arutluste liigi abduktsiooni (ta nimetas seda algul hüpoteesiks, hiljem rööbiti ka retroduktsiooniks ja presumptsiooniks). Burksi artikli eesmärk on arutada, mille poolest oli abduktsioon Peirce'i meelest nii eriline, et pidada seda uut liiki arutluseks.
Eubulides Mitmed allikad kinnitavad, et Eubulides kritiseeris Aristotelest, kuid seejuures pole täpsustatud, mil viisil see täpsemalt toimus. Üheks hüpoteesiks on, et "Kuhja paradoks" loodi Aristotelese argumenteerimisvigade näitlikustamiseks. Kindel on aga see, et Aristoteles oli Eubulidese paradoksidega hästi kursis, sest ta viitab nendele oma teoses "Sofistide ümberlükkamised" (vanakreeka keeles Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι).