Top 10 similar words or synonyms for elektrokeemias

keemialaborites    0.823245

estreid    0.809777

faasirootoriga    0.802630

määrdeainena    0.802251

mõõtmisteks    0.802164

mõõdistamiseks    0.799179

helitehnikas    0.797999

kiraalset    0.795285

tiitrimisel    0.794950

kõrgsurve    0.794429

Top 30 analogous words or synonyms for elektrokeemias

Article Example
Erijuhtivus Erijuhtivuse tähis on formula_2 või formula_6, elektrokeemias formula_7 (kappa).
Tsükliline voltamperomeetria Elektrokeemias nimetatakse pöörduvaks sellist redokspaari, kus mõlemad osapooled vahetavad kiirelt elektroodiga elektrone.
Karbiidset päritolu süsinik CDC materjale saab kasutada nii kuivades kui ka märgades keskkondades ning need võivad leida veel rakendusi nanoelektroonikas, elektrokeemias või multifunktsionaalsetes materjalides.
Pöörlev rõngas-ketaselektrood Selleks on kaks tööelektroodi: ketaselektrood ja rõngaselektrood. Moodustades nelja elektroodi süsteemi. Kasutatakse elektrokeemias redoksreaktsioonide mehhanismide uurimisel. Valdavalt kasutatakse hapniku elektrokeemilise redutseerimise uurimiseks.
Tsükliline voltamperomeetria Elektrokeemias põhjustab mittepöörduvust elektronide aeglane ülekanne uuritava aine ja elektroodi vahel. Taolisi süsteeme iseloomustab ainult üks piik. Voltamperogrammil on sõltuvalt analüüdist näha ainult kas katood- või anoodpiik ning teine vastavalt puudub.
Klaasjas süsinik Klaasjat süsinikku kasutatakse laialdaselt elektroodimaterjalina elektrokeemias, kõrgeid temperatuure taluvate tiiglitena, sest peab vastu nii kõrgetele temperatuuridele, kuid samas jääb inertseks enamike ainete suhtes. Seetõttu kasutatakse teda pooljuhtide nagu GaAs tootmiseks ning samuti monokristallide kasvatamiseks. Poorset klaassüsinikku saab kasutada ka molekulaarsõelana.
Gunnar Nurk 1994. aastal lõpetas Nurk Põltsamaa Keskkooli, 1998 TÜ füüsika-keemiateaduskonna, M.Sc. füüsikas ja elektrokeemias (2000, TÜ), väitekiri “2-metüül-2-butanooli adsorptsioon vismuti (111), (001) ja (formula_1) monokristalli tahkudel”, Ph.D. (füüsikaline ja elektrokeemia, 2003, TÜ), väitekiri “Adsorption kinetics of some organic compounds on bismuth single crystal electrodes”.
Klaasjas süsinik Seejärel suutis Plessey Company (Suurbritannia) Bernard Redferni ja Floydi juhtimisel 1961. aastal klaasjat süsinikku valmistada fenool-aldehüüd polümeerist. Lisaks torudele valmistati seal vardaid, kettaid ja tiiglid. Avastati ka uusi huvipakkuvaid omadusi nagu keemiline inertsus ja loodeti leida rakendusi elektrokeemias ning kasutada materjali kemikaalide anumana. Peaaegu samal ajal valmistati Tokai Varbon Companys klaasjat süsinikku furfurüülalkoholist. 1964. aastal valmistati Société le Carbone-Lorraines poorne klaasjas süsinik.
Elektrokeemia Kui keemiline reaktsioon toimub välise potentsiaali toimel või kui keemiline reaktsioon tekitab lahuses potentsiaali, on tegemist elektrokeemilise reaktsiooniga. Reaktsioone, kus elektron kantakse üle molekulilt molekulile, nimetatakse redoksreaktsioonideks. Elektrokeemias on reeglina oksüdeerumis- ja redutseerumisprotsess üksteisest ruumiliselt eraldatud ning omavahel ühendatud välise vooluringi abil.
Elektriline kaksikkiht Uute faasidevahelise piirpinna moodustumise põhjustab elektrilaengute ümberpaigutumine faaside sisemuse ja pindkihi vahel. Tänu laengute ümberpaiknemisele omandab faaside piirpind väga keerulise struktuuri ning kõigi piirpindade tunnuseks on ka kahe vastasmärgilise laengukihi esinemine. Tänu vastasmärgiliste laengukandjate olemasolule piirpinnal tekib seal alati ka elektrilise potentsiaali hüpe. Kaksikkiht on olemas väga erinevatel piirpindadel, elektrokeemias uuritakse peamiselt kaksikkihte, mis tekivad metallelektrolüüdi piirpinnale, lisaks annab kaksikkihi olemasolu just kolloidosakestele lahuses nende kineetilise stabiilsuse. Elektrilise kaksikkihi ehitus ja potentsiaalihüpe on tähtis ka elektrokeemiliste protsesside uurimisel.