Top 10 similar words or synonyms for anoodil

katoodil    0.917253

oksüdeerumisel    0.897349

redutseerumine    0.896492

klooriga    0.892801

oksüdeerimine    0.890026

keemiliseks    0.888348

oksüdeerumine    0.887498

ammoonium    0.887012

elektroodil    0.884558

nacl    0.884186

Top 30 analogous words or synonyms for anoodil

Article Example
Vesi Anoodil aga hüdroksüülrühma oksüdeerumine ja hapniku eraldumine:
Elektrolüüs Ioonide ja neutraalsete molekulide oksüdeerumine toimub anoodil ning redutseerumine katoodil. Näiteks raud(II) ioone on anoodil võimalik raud(III) ioonideks oksüdeerida:
Galvaanielement Katoodil: Cu+2e→Cu (redutseerumine); anoodil: Zn→Zn+2e (oksüdeerumine). See element on pöörduv.
Elektrosüntees Elektrosünteesiks kasutatakse nt anoodil toimuvaid oksüdatsioonireaktsiooni ja katoodil toimuvaid reduktsioonireaktsioone.
Elektrolüüt Reaktsiooni käigus eraldub vesinik gaasina (H), anoodil toimub reaktsioon:
Otsemetanool-kütuseelement Metanool ja vesi reageerivad elektrokeemiliselt. Metanool oksüdeeritakse anoodil ja reaktsiooni käigus tekivad süsihappegaas (CO), elektronid ja prootonid. Anoodil tekkinud prootonid liiguvad läbi polümeerse elektrolüüdi katoodile, kus nad reageerivad edasi hapnikuga, mis saadakse tavaliselt õhust. Katoodil tekib reaktsiooni käigus vesi. Anoodil tekkinud elektronid kannavad keemilise reaktsiooni käigus tekkinud vaba energia läbi vooluahela. Tekkinud energia arvelt on seejärel võimalik käivitada näiteks elektrimootor. Probleem sellise süsteemi tulusa kasutuselevõtu juures on katalüsaatori aktiivsuses, konkreetselt anoodil. Kõige aktiivsem anoodi materjal on plaatina, mis on tavaliselt hajutatud suure eripinnaga süsinikul. Leiti, et väikeste koguste erinevate metallide, näiteks plii, tina, reeniumi või ruteeniumi lisamisel plaatinale kasvab aktiivsus märkimisväärselt. Parimaks nendest kahemetallilistest süsteemidest osutus segu plaatinast ja ruteeniumist.
Leeliselement Anoodil tsink oksüdeerub, loovutades elektrone (e); seejuures moodustunud tsinkhüdroksiid Zn(OH) laguneb tsinkoksiidiks ZnO ja veeks HO:
Hüdriidid Hüdriidide ioonilist sidet ja H iooni olemasolu saab tõestada sula liitiumhüdriidi (LiH) elektrolüüsil, kus anoodil eraldub vesinik.
Vesi Leeliselistes lahustes toimub sõltuvad pH-st anoodil mõõdukatel voolutihedustel hüdroksüülrühma depolariseerumine, nagu on kirjeldatud eelnevalt, happelise või leeliselise keskkonna korral toimub suurtel voolutihedustel elektronide ärastamine hoopis veelt.
Denitrifikatsioon Mikroobid, kes eraldavad reoveest süsiniku ja lämmastiku ühendeid on praktikas väga olulised. Arendatakse tehnoloogiaid, milles katoodil asuvad mikroorganismid kasutavad anoodil teiste mikroorganismide poolt oksüdeeritud atsetaadi elektrone denitrifikatsiooni läbiviimiseks.