Top 10 similar words or synonyms for zilbernik

jessicapearl    0.760666

ŝudodano    0.749072

ingwelde    0.747803

misenus    0.746773

tesalo    0.746116

babkov    0.746084

borĝigin    0.745079

ubol    0.744428

teskatlipoko    0.743938

dolgorukov    0.742779

Top 30 analogous words or synonyms for zilbernik

Article Example
Goda Mejerovna Silbernik Goda Mejerovna Silbernik (en Esperanto ankaŭ foje literumata "Zilbernik") estis bopatrino de L. L. Zamenhof. Tio estas, ŝi estis patrino de Klara Zamenhof denaske Silbernik foje literumata "Zilbernik". Ŝi estis edzino de Aleksandro Silbernik.
Klara Zamenhof Klara "Kejla" Zamenhof, naskita Zilbernik (1863-1924). Filino de Aleksandro (Sender) Lejbovich Silbernik kaj Goda Mejerovna Silbernik. Esperantistiĝis en 1887 aŭ pli frue. "Mia edzino plej fidele kaj plej sindone partoprenis en ĉiuj suferoj kaj malagrablaĵoj, kiujn Esperanto donis en la unuaj jaroj" (Ludoviko Zamenhof).
Aleksandro Silbernik Aleksandro "Sender" Lejboviĉ Silbernik (naskiĝis en 1831, mortis la 27-an de marto 1906 en Varsovio, en Esperanto ankaŭ foje literumata "Zilbernik") estis judo, bopatro de L. L. Zamenhof, esperantisto ekde 1887 kaj la unua mecenato de Esperanto. Malgraŭ sia maljuna aĝo (en 1887 li estis jam 56-jaraĝa), li tute ellernis Esperanton. Ne estante riĉa homo (li posedis sapfabriketon en Kaŭno, en kiu li persone laboris ĝis sia 74-a jaraĝo, benita de granda familio de 9 gefiloj), li tamen ebligis al L. L. Zamenhof eldoni la unuajn broŝurojn pri Esperanto, aparte la Unuan kaj Duan Libron.
Klara Zamenhof Klara Zamenhof, edzino de L. L. Zamenhof. Naskiĝis kiel f-ino Silbernik (En Esperanto ŝia denaska familia nomo foje estas literumata "Zilbernik") la 5-an de oktobro 1863 en Kowno, mortis la 6-an de decembro 1924 en Varsovio. Senhezite fordonis sian tutan doton por la eldono de la Unua Libro, 1887. Estis ĉiama kunlaboranto kaj helpanto de la edzo, ofte plenumis liajn administrajn kaj sekretariajn taskojn. Ankaŭ post la morto de Zamenhof aktive partoprenis la movadon. Danke al ŝia kunhelpo, fondiĝis la Esperanta-Rondo Konkordo en Varsovio. Krom tiu en San Francisko 1915, ŝi ĉeestis ĉiujn UK ĝis la Viena 1924, kiu estis ŝia lasta renkontiĝo kun la Esperantistaro.
Povilas Jegorovas P. Jegorovas ellernis Esperanton en 1970. Ankoraŭ estante studento li ekaktivis en Esperanto-agado. Li estis prezidanto de Vilna junulara E-klubo "Juneco" (1974-1976), sekretario de SEJM (1975-1979), la unua vicprezidanto de Litova filio de Asocio de Sovetiaj Esperantistoj (ASE, 1979-1988), estrarano de ASE (1983-1988).
Dum 1988-1993 li oficis kiel la unua vicprezidanto de Litova Esperanto-Asocio (LitEA), estis estrarano de Universala Esperanto-Asocio (1995-1998), membo de Elekta Komisiono de UEA (2002-2005).
P. Jegorovas estas prezidanto de LitEA (ekde 1993, reelektita en 1998, 2003, 2008, 2013), komitatano A de UEA (ekde 1989), ĉefdelegito de UEA en Litovio (ekde 1978), membro de Societo Zamenhof , estrarano de Fondaĵo Zamenhof en Bjalistoko (ekde 2006).
Dank’ al penoj, iniciatemo, kapabloj de P. Jegorovas iaman domon de Aleksandro Zilbernik (bopatro de L. L. Zamenhof) akiris esperantistoj de Litovio (1988). Li estis iniciatinto kaj organizinto de restarigo de Litova Esperanto-Asocio (1988) kaj ĝia membiĝo en UEA (1989). Li organizis en Kaunas 65an kongreson de SAT (1992), estis iniacinto kaj atingis, ke la 90a Universala Kongreso de Esperanto okazu en Vilno (2005) kaj estis prezidanto de ties LKK . Li organizis en Litovio Baltajn Esperanto-Tendarojn (Tagojn) en 1983, 1986, 1989, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016. Li zorgis pri fondo de Vilna fako de Litova Esperanto-Asocio (1999). P. Jegorovas strebas al pli intensa integrado de Esperanto-movado en la socion, serĉas formojn por atingi tion. Vastan reeĥon ĝisatendis liaj bonege organizitaj internaciaj aranĝoj en Litova parlamento (Sejmo): la 4a Nitobe-simpozio "Lingvopolitikaj aspektoj de la pliampleksigo de Eŭropa Unio" (2005) kaj la unua Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj (2008). Li estis prezidanto de organiza komitato de ĉi tiu kongreso.
Danke al penoj de P. Jegorovas multnombraj grupoj de esperantistoj vojaĝas al Universalaj Kongresoj. Memorindas la unua tia vojaĝo per ŝipo al la Universala Kongreso en Bergen (1991). Li mem partoprenis en Universalaj Kongresoj de Esperanto (1978, 1979, 1982, 1983, 1987-1989, 1991,1994–2009, 2011–2013), ankaŭ ĉeestis multajn internaciajn kaj naciajn E-aranĝoj.
P. Jegorovas publikigis pli ol 300 artikolojn en litova kaj eksterlanda gazetaro pri E-agado, partoprenas en radiaj kaj televidaj elsendoj, estis redakciano kaj unu el kompilintoj de "Horizonto de Soveta Litovio" (1979–1988), "Litovio hodiaŭ" (1987-1988) kaj "Litova Stelo" (1991-2005), tradukis libron "Neliksi vienišas" (Por la homo) de Aloyzas Urbonas kaj Kęstutis Trečiakauskas, kun A. Urbonas li verkis kaj eldonis libron "Esu Esperanto eilinis" (Mi estas soldato de Esperanto).