Top 10 similar words or synonyms for trakforko

senmotora    0.729464

skutilo    0.688556

rotoro    0.680190

baureihe    0.675171

glisparaŝuto    0.673235

malŝarĝado    0.673051

krarup    0.670238

traktoro    0.668727

pneŭo    0.667488

lokomotiva    0.664514

Top 30 analogous words or synonyms for trakforko

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Trakforko Ĉe ordinara trakforko la eksteraj reloj (la dekstra de la dekstra branĉo kaj la maldekstra de la maldekstra) estas seninterrompaj kaj fiksaj; la internaj estas moveblaj kaj havas breĉon por permesi al la internaj radoj kruci la neuzatan relon. La du moveblaj reloj estas ligitaj kaj moviĝas kune; aŭ unu aŭ la alia alpremiĝas al ekstera relo por direkti la radojn en la dezirata direkto.
Trakforko Trakforko estas instalaĵo en fervoja trako, kiu ebligas al trajno debranĉiĝi de la linio.
Trakforko Laŭ la manipula forto ekzistas tri tipoj de forkoj:
Trakforko Trakforkoj ebligas nur limigitan rapidon; tiu dependas de du faktoj:
Trakforko Ekzistas trakforkoj kun kvar moveblaj partoj, kiuj ĉe kruciĝo de trakoj ebligas el ajna direkto la elekton inter du vojoj. Malgraŭ kvar moveblaj partoj ili havas nur du poziciojn: krucan (la du eblaj vojoj interkruciĝas) kaj tanĝan (ili tanĝas unu la alian).
Signaloj por tramoj kaj publika transporto La direktivoj de la unuopaj trafikantoj de relvojo enkondukas ankaŭ pluajn signalojn por tramoj, ekz. pri starigo, fermigo kaj okupigo de trakforko, pri tio, ĉu estas okupita sekva relvoja sektoro per antaŭa trajno ktp.
Signaloj por tramoj kaj publika transporto En la vojkruciĝoj, transirejoj, transveturejoj kaj pluaj lokoj ĉe la pli novaj signalilaj ekipaĵoj estas kutime uzata aŭtomata pasiva detekto de la alveturantaj tramoj, kutime helpe de troleaj kontaktoj reagantaj je elektra pantografo. La signala ciklo estas iam akomodata ankaŭ laŭ aktuala stato de perelektre restarigebla trakforko. En Prago estas ĉimaniere preferata la tramtransporto proksimume en duono de lokoj kun lumsignalado.
Vítkovice (ferfabriko) Unu el la plej signifaj mendoj de tiu tempo estis livero de reloj por konstruado de Norda fervojo de imperiestro Ferdinando de Rothschild. Sed en la unuaj jaroj tiuj ĉi liveroj devis esti kovritaj el aliaj ferfabrikoj, ĉar sufiĉaj kvalitoj de la reloj estis atingita nur en la jaro 1839. Por kontentigi la kreskantan demandon je la reloj estis ekde la jaro 1847 en trafiko laminatejo gisejo de Anselm. Sed signifaj estis ankaŭ pluaj liveroj por fervojo, ekz. eta relaro, trakforko, duradoj, pontoj aŭ vagonoj.
Ranĝmonteto Lokomotivo malrapide puŝadas sur la monteton vicon de nebremsataj vagonoj. Antaŭ la pinto ili estas alpremataj per propra pezo sur ascenda deklivo. Ranĝisto staranta apud la vagonaro, per longa ligna aŭ forkoforma metala stango malkuplas la vagonojn en bezonataj lokoj. Post transveturo de la pinto, la unuopaj vagonoj aŭ vagongrupoj (la sinsekvaj vagonoj kun la sama plua destino) pro propra pezo sur descenda deklivo sinsekve malsupreniĝas tra sistemo de trakforkoj al la bezonata celtrako. Ĉiu trakforko tuj post la traveturo de ajna vagono estas alidirektata laŭ la trakadreso (dezirata destinordiga trako) de la sekvanta vagono aŭ vagongrupo. La rapido de la malsupren veturantaj vagonoj estas ofte (ĉe pli grandaj deklivoj ĉiam) reguligata per trakbremsoj, por ke la vagono alveturu la jam starantan vicon de vagonoj en la celtrako kun malgranda rapido, por ne damaĝi ilin.
Tramvojo Ostrava-Poruba - Kyjovice-Budišovice La 27-an de majo 2008 Rela inspekto komune kun Transporta entrepreno Ostrava komencis administran proceson pro malobservo de kvar ordonoj de la rela leĝo en indikitaj du kazoj: la transporta entrepreno ne anoncis la eventojn al la inspekto, ne dokumentigis ilin, sufiĉe ne esploris la kaŭzon de ambaŭ incidentoj kaj ne akceptis disponojn, por ke nenio simila ripetiĝu. La transporta entrepreno defendas sin per tio, ke ĝi ne konsideris la kazojn kiel eksterordinaraj eventoj. La 30-an de junio 2008 Rela inspekto anoncis, ke pro tiuj ĉi du neanoncitaj eventoj donis al la ostrava transporta entrepreno monpunon en alteco 1 miliono da kronoj (supra limo de la ebla monpuno estis 10 milionoj da kronoj). Transporta entrepreno revokis sin kontraŭ la monpuno, ĉar nura transveturo de trakforko kaj la sekva retroveturado, se ne okazis rekte al ekveturo en vasta tramvojo, ne konsideris kiel eksterordinara evento. Ministerio de transporto en la revoka proceso nuligis la monpunon pro objektaj kaj la procesaj dubigoj, kiujn parolisto de la ministerio en presproklamo pli proksime ne specifigis, kaj revenigis Relan inspekton al nova proceso, dum kiu laŭ la ministeria parolisto jam Rela inspekto ne povas doni monpunon. La 15-an de decembro 2008 presaro publikigis informon, ke Rela inspekto rebonigis formalajn mankojn de la antaŭa decido kaj donis novan monpunon en la sama alteco. Transporta entrepreno laŭ sia direktoro verŝajne denove revokos sin