Top 10 similar words or synonyms for leraus

chytilová    0.893755

čejková    0.892787

jarka    0.892070

sklenčková    0.886366

klimeš    0.869820

stroupežnický    0.864059

ježek    0.863419

radoslav    0.862958

souček    0.860996

podhradská    0.860776

Top 30 analogous words or synonyms for leraus

Article Example
Vladimír Leraus Vladimír LERAUS (28-a de julio 1905 en Beroun, Bohemio, Aŭstrio-Hungario – 29-a de junio 1991 en Prago, Ĉeĥoslovakio) estis ĉeĥa aktoro, fama el filmoj, rolanta en Verda Stacio.
Verda Stacio Ĉar en Brno mankis la animo de Esperanto sur la radioondoj, Inĝeniero Antonín Slavík, kaj pluraj el la aktivuloj de la tiea Verda Stacio translokiĝis post la liberigo de Ĉeĥoslovaka Respubliko en Pragon (Dalibor Chalupa, Josef Bezdíček, Karel Höger, d-ro František Kožík, Zdeňka Švábíková-Kožíková, Vladimír Leraus, geedzoj Klimešoj), estiĝis kondiĉoj por revivigi tie la artoprogramojn de Verda Stacio.
Verda Stacio Ni enskribu la ĉefajn rolintojn en tiuj programoj. Inter la aktoroj estis Karel Höger kaj Zdenka Švábíková-Kožiková sendispute steluloj en tiu ensemblo kaj krom ili pluraj aliaj tre elstarantaj: B. Bobek, Vladimír Leraus, L. Klimešová, Z. Procházková, J. Holmanová, k.a. Al la menciitaj kantistoj ni aldonu ankoraŭ R. Asmus kaj J. Bartoš. Tre ofte reĝisoris Dalibor Chalupa aŭ Josef Bezdíček. Amatore rolis plej ofte Miloš Nývlt, Jan Valeš kaj Antonín Slanina.
TRAKT Fondintoj: Jiří Vítězslav Šamla kaj Josef Bezdíček, anoj: f-inoj Anděla Novotná, Zdenka Švábíková-Šamlová kaj Zdeňka Tvrdá; Karel Urbánek, Antonín Klimeš, Vladimír Leraus, Karel Höger, Konstantin Mátl, Antonín Fiala, d-ro Fr. Kožík. Esperanton ili lernis en kurso aranĝita en aŭtuno 1933 de "Radiojournal" Brno kaj gvidita de s-ino Marie Strejčková. La nivelo de la E-lingvaj disaŭdigoj de la Ĉeĥoslovakaj sendostacioj fariĝis pro kunlaboro de TRAKT tre alta kaj la dissendoj tre ŝatataj. - (jvš)
Historio de la Esperantista klubo en Brno (1946-1952) 1950: la VII-a Ĉeĥoslovaka Esperanto-Kongreso en Brno (27.-29. 5.) sub honora patroneco da la Centra Nacia Komitato (1100 homoj) kun solena koncert-vespero (tradukoj de R. Hromada, Jindřich Ježek, J. Kořínek, Miloš Lukáš, Tomáš Pumpr, St. Schulhof, Frant. Vaněk, piano-akompano de prof. Vilibald Scheiber, deklamado de Zd. Švabíková-Kožíková, Vl. Leraus, kantado Věra Borská, Eliška Kalousová, D-ro J. Hromádka, prof. J. Válka, kabaredaj kantoj R. Stolař, Fr. Crha, Vanda Zitová, dramo Eva Suchardová kaj Valda Vinař); Stalin-tezoj pri la lingvoscienco kaŭzis malfavoran sintenon de la partiaj instancoj al Esperanto (ekde 1949 estis la Klubo sub polica inspekto, okazis pluraj enketadoj ĉe la ŝtata polico, la kursoj ne rajtis esti afiŝataj)
Historio de la Esperantista klubo en Brno (1919-1938) [[1932]]: en la 5-a Kongreso por la Seksa reformo, internacia kuracista kongreso, okazinta en Brno septembre, Esperanto estis unu el la oficialaj lingvoj (D-ro Leumbach el Kopenhago prelegis en Esperanto); la Klubo preparis tradukon de la ampleksa programo kaj la kluba anaro amase partoprenis en ĉiuj publikaj kunvenoj de la kongreso; la unua perradia prelego (parolis F. Baďura) havis internacian eĥon, sekvis pluraj prelegoj kaj ekde tiam "Verda Stacio" havis firman lokon en la radio de Brno. Esperantlingvaj prelegoj estis regulaj, kunlaboris pluraj anoj de la Klubo (J. Šamla, M. Strejčková, reĝisoro Dalibor Chalupa, kaj poste speciale profesoro [[Theodor Kilian]] el Třebíč); la prelegoj informis la mondon pri nia ŝtato kaj popolo, vivo kaj artoj, kaj laŭ sugesto, instigo kaj senpera helpo de Inĝ. Antonín Slavík (direktoro de Radio-Journal en Brno, ekzekutita en 1942 en Berlino de nazioj) estis disaŭdigitaj dramverkoj RUR, [[La Blanka Malsano]], Grandhotelo Nevada, operoj Vendita Fianĉino, operetoj Pola Sango, Sur Rozoj Sternite, kabaretoj ktp., en kiuj rolis aktoroj kaj artistoj de la Landa Teatro en Brno, kiel Karel Höger, Zdenka Švabíková, František Kožík, Jarmila Lázničková, Josef Bezdíček, Vladimír Leraus, [[Jarmila Kurandová]] k.a.; la Klubo komisie vendadis eldonaĵojn de la eldonejo Literatura Mondo.