Top 10 similar words or synonyms for kvarnombraj

radisimetriaj    0.908135

trinombraj    0.907393

epiginaj    0.900758

unusimetriaj    0.900377

nepare    0.894658

kontraŭsidantaj    0.892354

ledraj    0.891617

renformaj    0.888541

lobaj    0.887375

platecaj    0.883968

Top 30 analogous words or synonyms for kvarnombraj

Article Example
Skorbutherbo La floroj staras ĉe grapolaj floraroj. La odorantaj, duseksaj floroj estas kvarnombraj. La kvar liberaj petaloj longas 3 ĝis 5,5 mm kaj estas blankaj.
Epilobio Epilobio ("Epilobium") (200 specioj) estas genro de du- kaj plur-jaraj herboj kun duope kontraŭsidantaj folioj kaj kvarnombraj epiginaj floroj kaj kun lanohavantaj semoj en kvarangula kapsulo.
Visko Visko ("Viscum" el santalacoj) estas genro de duonparazitaj arbustetoj kreskantaj sur kaj nutriĝantaj el diversaj arboj, sed havantaj normale verdajn foliojn, kiuj kapablas asimiuli karbondioksidon, cetere kun dikotomaj branĉoj unuseksaj, kvarnombraj floroj kaj blankaj beroj enhavantaj gluecan sukon.
Kornuso Kornuso ("Cornus" el kornusacoj) estas genro de plantoj - arboj, arbustoj kaj plurjaraj, rizomaj herboj - kun integraj folioj ĝenerale kontraŭe duopaj, kun malgrandaj, epiginaj, kvarnombraj floroj en cumoj umbel- aŭ kap-formaj, kaj kun diverskoloraj drupoj; ĉ. 65 specioj precipe en la norda hemisfero, pluraj por-orname kultivataj.
Kalceolariacoj La foroj estas kvarnombraj. Ili havas normalkaze du stamenoj. Ili ne havas nektaron. La ovario estas duone epigina. La peltatoj enstas kunkreskinta al tipa „pantoflol“, tiu krontupo estas dulipa. La aparturo nomiĝas „buŝo“. Se la buŝo estasfermita, burdoj polenigas la florojn. Se la buŝo estas vaste malfermitaj abelo polonigas la florojn. La plolenigantoj ricevas de la planto oleon el oleglando kaj polenoj. La plantoj formas kapsulfruktoj.
Amara kardamino Du ĝis tridek floroj staras kune je la fino de la tigo en komence mallongaj, ŝirmilgrapolaj kiuj fariĝas je fruktmaturiĝo maldensaj grapolaj infloreskoj. La duseksaj floroj estas kvarnombraj kun duobla involukro. La kvar sepaloj estas ovformaj kaj verdaj. La kvar blankece kaj malofte rozekoloraj petaloj estas 7 ĝis 12 mm longaj, tial trioble pli grandaj ol la sepaloj. La floroj entenas ses stamenoj kun violkoloraj anteroj (distingilo al la simila oficina nasturtio ). La planto floras de aprilo ĝis julio.
Polemoniacoj La floroj malofte staras unuope, plej ofte en diversformaj floraroj, plej ofte en cumoj aŭ korimboj ofte kapece kuniĝintaj. La duseksaj floroj estas plej ofte kvinnombraj, malofte kvarnombraj kun duobla perianto. Ili povas esti radisimetriaj ĝis malforte dusimetriaj. La malofte kvar aŭ pli ofte kvin sepaloj estas cilindre ĝis sonorilforme kunkreskintaj. La petaloj estas kunkreskintaj. Ekzistas nur unu cirklo kun kvin liberaj, fekundaj stamenoj. plej ofte tri (du ĝis kvin) karpeloj estas kunkreskintaj al epigina ovario. En ĉiu ovaria fako estas unu ĝis multaj ovoloj. La pistilo finas en triloba stigmo.
Eleagnacoj La radioforme simetriaj floroj estas kvarnombraj kaj odoras ofte. Ekzistas relative longa hipantio. Plej ofte estas kvar (du ĝis ok) sepaloj. La koloro estas blanka, kremblanka ĝis flava. Petaloj mankas. Ekzistas plej ofte kvar aŭ ok, malofte du aŭ dekdu fekundaj stamenoj. La tre malongaj filamentoj estas inter si liberaj, sed kunkreskintaj kun la sepaloj. Ofte estas nur unu epigea karpelo kun nur unu anatropa ovolo. La karpelo ŝajnas hipogea. La longa pistilo havas flankan stirigmon. Polenigado okazas fare de insektoj (entomofilio) aŭ de vento (anemofilio).
Gesneriacoj La floroj estas plej ofte kvinnombraj (tre malofte kvarnombraj) kaj pli aŭ malpli unusimetriaj, malofte radisimetriaj. La kvin sepaloj estas liberaj aŭ kunkreskintaj al plej ofte radisimetria, malofte al unusimetria kaliko. Se ekzistas kaliktubo, tiam ĝi finiĝas en du samlongaj kalikdentoj aŭ la finoj estas dulipaj. La plej ofte kvin petaloj estas radforme, sonorilforme ĝis tube kunkreskintaj. La koroloj estas plej ofte unusimetriaj, malofte radisimetriaj kaj plej ofte dulipaj. La petioloj estas blankaj aŭ verdaj, flavaj trans oranĝkoloraj kaj brunaj ĝis ruĝaj, kaj de violkoloraj ĝis bluaj. Kelktempe pluraj koloroj estas kombinitaj kun aŭ sen desegnoj.
Bruna sinapo La pedunklo longas 1,5- ĝis 5,5-oble tiel longa kiel la sepaloj. La duseksaj floroj estas kvarnombraj. La kvar elsternitaj sepaloj estas 4 x 6 mm longaj kaj 1 ĝis 1,7 mm larĝaj. La kvar 3 ĝis 6 mm longaj, najlitaj, flavaj petaloj estas 8 ĝis 11 mm longaj kaj 5 ĝis 7,5 mm larĝaj. Ekzistas ses stamenoj. La filamentoj estas 4 ĝis 7 mm kaj la longecaj anteroj longas 1,5 ĝis 2 mm. La planto floras de marto al junio. La specio estas memsterila kaj estas polenigita de insektoj.