Top 10 similar words or synonyms for bardzo

natomiast    0.964135

niemieckie    0.952899

choć    0.950242

jednocześnie    0.949492

kartuzów    0.947325

wbk    0.944976

gdyż    0.944777

stąd    0.944034

łebie    0.941799

ivanovice    0.941018

Top 30 analogous words or synonyms for bardzo

Article Example
Hel (urbo) W 1945 roku Hel ponownie znalazł się w granicach Polski. W latach 1949-1951 wprowadzono bardzo restrykcyjne przepisy, ograniczające działalność cywilną na Helu. Miasto uzyskało status miejsca szczególnie ważnego militarnie. Oznaczało to, że do Helu mogli przyjechać tylko obywatele PRL. Podobny status w ZSRR miał Władywostok. Wjazd samochodem prywatnym odbywał się tylko za okazaniem przepustki.
Słupsk (TRADUKU EN ESPERANTO) W 1836 roku w mieście było 57 gospodarstw żydowskich. Po 1840 roku gmina żydowska powiększała się nadal. Dopiero w 1847 roku Żydzi nabyli pełnię praw obywatelskich. W 1874 roku gmina żydowska była już bardzo liczna. Składało się na nią 879 osób, a do szkoły uczęszczało ponad 40 dzieci. Żydzi sprawowali nawet funkcje urzędnicze w Słupsku.
Hel (urbo) Po 2000 roku nastąpił dalszy rozwój miasta kładącego nacisk na odbudowę wizerunku kurortu. Bardzo ważnym wydarzeniem była decyzja o wycofaniu większości jednostek wojskowych z miasta w 2006 roku. Od tego momenty mieszkańcy mniej odczuwają w mieście obecność wojska. W Helu zostaje garstka żołnierzy, co odbija się w obniżeniu liczby mieszkańców do poniżej 4000 osób.
Łeba Po zakończeniu kampanii francuskiej, w czerwcu 1940 roku, do Łeby trafiło około 25 jeńców wojennych z Francji i Belgii. W mieście i okolicznych wsiach pracowali też robotnicy przymusowi z Polski i innych państw. Od 1944 roku w bardzo złych warunkach w Łebie przebywali jeńcy ze Związku Radzieckiego. Zarówno jeńców, jak i robotników przymusowych wykorzystywano głównie w rolnictwie, ale też w przetwórstwie i budownictwie. Kobiety pracowały przeważnie jako pomoce domowe i sprzątaczki.
Słupsk Śladami dawnej bogatej działalności koła pozostają obelisk przy Skwerze Jerzego Waldorffa ku czci twórcy esperanta - Ludwika Zamenhofa oraz nazwa ulicy Zamenhofa, przy której znajduje się sąd okręgowy. Co ważne, okres świetności Miejskiego Koła Esperantystów w Słupsku przypadał na lata sześćdziesiąte XX wieku. W tamtym czasie możliwa była nauka esperanta, jak również korzystanie z licznych książek, podręczników, artykułów i słowników polsko – esperanckich. Rozwój esperanta w Słupsku wiązał się także z tym, że otwierało ono okno na świat i zarazem stanowiło jeden z nielicznych sposobów poznania ciekawych ludzi w kraju i zagranicą. Niestety z biegiem czasu działalność tego koła uległa stopniowemu zanikowi. Niemniej jednak co pewien czas podejmowano próby przywrócenia jego dawnej siły. W rezultacie tych zabiegów jeszcze w latach 80. i na początku lat 90, XX wieku dzięki bardzo aktywnej działalności Teresy Lubańskiej, Miry Linsdorf, Marii Szczepańskiej, odbył się w Słupsku kurs języka esperanto w Domu Kolejarza gdzie w ponidziałki od 17:00 spotykali się członkowie Klubu Esperanto, w którym uczestniczyło kilkunastu słuchaczy. Głównym organizatorem wspomnianego przedsięwzięcia był inż. Henryk Wower (meteorolog), aktywny działacz i ówczesny przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku (jen lia 30-minuta Jutubo-filmo farita okaze de la Nacia Festo de la Konstitucio de la 3-a de Majo en 2014 en Slupsko: ). Od 1981 roku aktywna jest Jolanta Użlis do maja 1990 gdy wyjechała do Holandii a tam aktywna w Internacia Esperanto-Instituto w Hadze jako sekretarz i członek Zarządu JEI już pod nazwiskiem Jolanta van Holstein. Aktywni byli w tym czasie dwaj księża Adam i Stanisław którzy odprawiali Msze Święte w Języku Esperanto. Niestety obecnie w mieście żyje niewielu ludzi z licznego niegdyś grona słupskich esperantystów. Natomiast omawiane koło esperanckie rozpadło się wiele lat temu. (Fonto, referenco?)