Top 10 similar words or synonyms for bhiodh

pravima    0.774825

kajti    0.760430

dostojanstvu    0.759079

zhyvy    0.756306

ukrayino    0.750190

jednaka    0.738493

toboyu    0.736818

vredam    0.730680

osnovu    0.722362

kolku    0.721704

Top 30 analogous words or synonyms for bhiodh

Article Example
Calum Maclean Thòisich mise, Calum I. Mac Gille Eathain, a' cruinneachadh beul-airthris agus litreachas beóil ann an eilean Ratharsair am paraiste Phort-righeadh anns an Eilean Sgitheanach air an 19mh lá de 'n Dùdhlachd (Nodhlaig) 1945. Rugadh mi agus chaidh mo thogail anns an eilean seo. An uair a bha mise òg bha tòrr dhaoine anns an eilean seo aig a robh sgeulachdan agus seann-òrain nach deachaidh a sgrìobhadh sios riamh is nach téid a sgrìobhadh sios gu bràth. Tha an t-seann-fheadhainn an nis marbh agus thug iad gach rud a bha aca leotha do'n uaigh. Có dhiubh tha cuid de dhaoine ann fhathast a chuimhneachas bloighean de na h-òrain a bhiodh aca agus bloighean de'n t-seanchas eile cuideachd. Shaoil mi gu robh barrachd òran air am fàgail anns an eilean seo na bha de aon rud eile. Uime sin chuir mi romham na h-òrain a sgrìobhadh sios uile mar a chuala mi aig na daoine iad. Ach sgrìobh mi sios cuideachd gach rud a thachair rium. Tha fhios agam gu bheil sinn tri fichead bliadhna ro anamoch gu tòiseachadh air an obair seo, ach dh 'fhaoite gu sàbhail sinn rud air chor eigin fhathast, mun téid a uile a dhìth…